Odnowienie kaplicy Świętego Antoniego w Jaszunach


fot.: Irena Kołosowska
13 czerwca br. w miejscowości Stacja Jaszuny odbyła się uroczysta msza święta z okazji odnowienia kaplicy Świętego Antoniego oraz 75-lecia jej wzniesienia. W uroczystości zorganizowanej przez starostwo i parafię św. Anny w Jaszunach wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, poseł na Sejm RL Leonard Talmont, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Bolesław Daszkiewicz, starosta gminy jaszuńskiej Zofia Griaznowa, wiceprezes Związku Polaków na Litwie Stanisław Pieszko, radni samorządu i parafianie.
Podczas nabożeństwa proboszcz parafii jaszuńskiej przypomniał zebranym historię kaplicy, która została wybudowana przez Eugeniusza Franciszka Orczywskiego, prokurenta Banku Polskiego Oddziału w Wilnie jako akt wdzięczności Świętemu Antoniemu za dopomożenie w odnalezieniu zgubionych ważnych dokumentów bankowych. Ziemię pod budowę kaplicy oddał właściciel jaszuńskiego majątku Aleksander Piereswiet-Sołtan. W latach 60. wandale zburzyli kaplicę, zostawiając jedynie stopnie wejściowe.

Przed rokiem dzięki staraniom Samorzadu Rejonu Solecznickiego i parafii kaplica została odbudowana. Głównym fundatorem odbudowy jest rodzina radnego Samorządu Rejonu Solecznickiego Jerzego Michała Borkowskiego.

Ideę odbudowy materialnie wsparli: Samorząd Rejonu Solecznickiego, mieszkańcy Stacji Jaszuny przy aktywnym udziale sołtysa Krystyny Smachtinej, Tadeusz Daukszewicz, Andrzej i Jewgienij Jurcewiczowie, radny samorządu Henryk Tomaszewicz, mieszkańcy okolicznych wsi, leśnicy leśniczówki Dajnowa.

"Kaplice i krzyże przydrożne – to naturalny krajobraz Wileńszczyzny, potwierdzający wiarę i tradycje zamieszkałych tu ludzi. Kaplica Świętego Antoniego wybudowana jako akt wdzięczności za odnalezienie ważnych dokumentów jest bardzo ważnym symbolem, służącym mieszkańcom i przybyszom jako miejsce modlitwy z prośbą o odnalezienie nie tylko zguby, ale też odnalezienie wiary i sensu życia. Niech będzie miejscem skupienia jeszcze wielu pokoleń jaszunian" – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Po mszy św. starosta gminy jaszuńskiej Zofia Griaznowa odczytała akt odbudowy i poświęcenia kaplicy. Dokument został włożony do kapsuły, którą wmontowano pod cokołem kaplicy.

Na podstawie: Salcininkai.lt