Odnaleziono grób brata marszałka Piłsudskiego


Fot. facebook.com/rossa.wilno
Podczas oględzin prac konserwatorskich prowadzonych na cmentarzu na Rossie Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą przypadkowo odnalazł grób Kacpra Piłsudskiego – poinformował komitet na swoim Facebooku. Był to najmłodszy brat marszałka Józefa Piłsudskiego. Zmarł w Wilnie 1915 roku w wieku 36 lat.
„14 lipca bieżącego roku prezes SKOnSR Dariusz Żybort wraz z członkami Komitetu Romualdem Szumskim i Dariuszem Lewickim zawitali na Starą Rossę, aby przyjrzeć się pracom konserwacyjno-restauracyjnym prowadzonym na tym cmentarzu, wstępnie wytypować pomniki nagrobne do odnowienia w roku 2020 i omówić aktualne sprawy. Przechadzka pozwoliła na nowo odkryć mistyczność wileńskiej nekropolii i zrodziła mnóstwo ciekawych pomysłów do urzeczywistnienia, jednak największą sensacją było przypadkowe odnalezienie grobu Kacpra Piłsudskiego – brata marszałka Józefa Piłsudskiego” – poinformował SKOnSR na swoim facebookowym profilu.

Jak informuje dalej Komitet, miejsce pochówku „czarnej owcy” rodziny Piłsudskich było przed wojną znane, jednak później zapomniano o nim. Przedwojenne przewodniki lokowały je „koło siostry Heleny i ciotki Stefanii Lipmanówny”. „We współczesnych przewodnikach miasta Wilna pisano, że grób Kacpra Piłsudskiego nie został dotychczas odnaleziony (…), jednak w badaniach inwentaryzacyjnych cmentarza na Rossie, prowadzonych w latach 2013–2016 przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Litewskim Uniwersytetem Edukologicznym (kierownik Anna Sylwia Czyż i Bartłomiej Gutowski), można znaleźć krótką wzmiankę o miejscu pochówku «czarnej owcy» rodziny Piłsudskich” – informuje Komitet.

Kacper Piłsudski był najmłodszym bratem marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest najbardziej tajemniczą osobą w rodzinie, niewiele o nim wiadomo. Został ochrzczony w kościele św. Janów w Wilnie. W niektórych źródłach można znaleźć informację, że ukończył jedynie dwie klasy Gimnazjum Nikołajewskiego w Lipawie, przez lata przebywał z ojcem w Petersburgu, a później prowadził dość lekkomyślne, a właściwie próżniacze życie. Nigdy nie założył rodziny. Zmarł w Wilnie 28 lipca 1915 roku w wieku 36 lat. 

SKOnSR zapowiedział, że rozważy możliwość renowacji odnalezionego nagrobka.

Na podstawie: facebook.com/rossa.wilno/, IAR