Odkryto szczątki ostatniego partyzanta Antanasa Kraujelisa-Siaubūnasa


Antanas Kraujelis-Siaubūnas, fot. Muzeum Ofiar Ludobójstwa
Na cmentarzu Antokolskim w Wilnie, w jego części zwanej cmentarzem Sierocym, archeolodzy znaleźli szczątki Antanasa Kraujelisa-Siaubūnasa, ostatniego z litewskich partyzantów, który zginął z bronią w ręku. Informację tę przekazało Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.

Poszukiwania szczątków A. Kraujelisa-Siaubūnasa trwały kilkadziesiąt lat. Badania archeologiczne zorganizowało Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy, prowadził – archeolog Uniwersytetu Wileńskiego Gintautas Vėlius. Wyniki badań zaprezentowano we czwartek, 20 czerwca, na konferencji prasowej.   

Odkrycia szczątków A. Kraujelisa-Siaubūnasa na cmentarzu Sierocym spodziewano się jeszcze w ubiegłym roku, kiedy udało się zidentyfikować znalezione tu szczątki przywódcy partyzantów Adolfasa Ramanauskasa-Vanagasa.

W ich znalezieniu pomógł szczegółowo wypełniony dziennik rejestracji cmentarza z podanymi miejscami pochówku, datami, chociaż, jak twierdzą naukowcy, pochówki odbywały się w sposób chaotyczny, bez wyraźnego porządku.

Jednym z najważniejszych dokumentów, który był pomocny w identyfikacji szczątków ostatniego z partyzantów, były szczegółowe wnioski patologa spisane 18 marca 1965 roku w Ucianie (Utena).

Dr Justina Kozakaitė z Wydziału Medycyny oraz Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego powiedziała, że odnalezione szczątki porównała ze wspomnianym szczegółowym aktem sowieckiego patologa, w którym wymienione były skaleczenia postrzałowe w obrębie czaszki i klatki piersiowej, wiek oraz wzrost zmarłego. Po tym, gdy okazało się, że dane te się zgadzają, szczątki porównano z danymi DNA krewnych partyzanta (miał sześć sióstr). Wnioski z badań ostatecznie potwierdzono we środę, 19 czerwca.

Naukowcy w tymże miejscu pochówku znaleźli również szczątki pięciu innych osób z ranami postrzałowymi. Będą one jeszcze badane. Archeolog G. Vėlius twierdzi, że mogą być wśród nich partyzanci, chociaż nie wyklucza, że pochowani to przestępcy kryminalni.

Urodzony 25 października 1928 roku A. Kraujelis-Siaubūnas wycofał się do lasu, by walczyć z sowieckim okupantem w 1948 roku, prowadził walkę partyzancką w Auksztocie. Zastrzelił się we wsi Papiškės w rejonie uciańskim 17 marca 1965 roku otoczony przez funkcjonariuszy KGB.

Na podstawie: bns.lt, lt.wikipedia.org