Odczyt "Zmiany w systemach emerytalnych w Europie w latach 2008-2011"


Członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy dr Jarosław Poteraj, fot. upr.org.pl
Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy zaprasza na odczyt otwarty dr. Jarosława Poteraja z Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży pt. "Zmiany w systemach emerytalnych w Europie w latach 2008-2011". Odczyt odbędzie się w poniedziałek 23 kwietnia bieżącego roku w Domu Kultury Polskiej w Wilnie w sali nr 305. Początek o godzinie 19.
Dr Jarosław Poteraj urodził się 4 września 1963 roku w Łomży. Studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Potem przeniósł się do Olsztyna, gdzie w Kortowie ukończył Akademię Rolniczo-Techniczną. Po studiach rozpoczął pracę zawodową, najpierw w różnych zakładach przemysłu spożywczego, potem w Centralnym Inspektoracie Standaryzacji w Warszawie. Następnie trafił do bankowości, w której przepracował - w Łomży i Białymstoku - łącznie dziewięć lat.

Ukończył też studia podyplomowe z zakresu finansów i bankowości na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych obronił na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po obronie doktoratu rozpoczął pracę jako wykładowca akademicki, specjalizując się w finansach i bankowości. W tym obszarze, z zakresu funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych, rozpoczął także procedurę habilitacyjną. Od roku 2005 pracuje w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Przewodniczący Kapituły Fundacji Narwiańskiej, członek Komisji Rewizyjnej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów i członek Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. Współpracuje z Polskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wilnie.
Data: 
23.04.2012 - 19:00 - 20:00