Odbyła się konferencja sprawozdawcza Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL


Konferencja sprawozdawcza Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL, fot. wilnoteka.lt
Budowanie tożsamości narodowej, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polaka na Litwie i wzajemna pomoc to, zdaniem prezesa Wileńskiego Oddziału Miejskiego ZPL Marka Kubiaka, podstawowe zadania organizacji. W sobotę, 20 kwietnia odbyła się konferencja sprawozdawcza oddziału, podczas której zatwierdzeni zostali delegaci na XV Zjazd ZPL, który odbędzie się 26 maja oraz kandydaci do Rady ZPL.


Przed majowym zjazdem ZPL w oddziałach organizacji odbywają się konferencje sprawozdawczo-wyborcze. Wileński Oddział Miejski ZPL nowe władze wybrał cztery miesiące temu, 18 listopada 2017 r., po tym gdy wieloletnia prezes Alicja Piotrowicz jeszcze przed upływem kadencji zrezygnowała z pełnienia obowiązków prezesa ze względów zdrowotnych. Na stanowisko prezesa został wówczas wybrany Marek Kubiak, wieloletni członek Klubu Włóczęgów Wileńskich, nauczyciel i mistrz karate, aktor Polskiego Studia Teatralnego. 

Podczas sobotniej konferencji Marek Kubiak złożył sprawozdanie z działalności w ciągu tego okresu. Wileński Oddział Miejski ZPL był organizatorem i współorganizatorem sześciu projektów. W grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia w ramach akcji „Świąteczna paczka z Polski” ponad 500 rodzin z Wilna i okolic otrzymało paczki żywnościowe i sprzęt AGD. Również przed Wielkanocą wspólnie ze Stowarzyszeniem Łagierników Żołnierzy AK zorganizowana została Gala Dobroczynności. Były to również wydarzenia kulturalne: Wieczór Kolęd i Pastorałek, zabawa choinkowa dla dzieci, warsztaty dekoracji świątecznych. W kwietniu rozpoczęły się bezpłatne zajęcia gimnastyki zdrowotnej dla członków organizacji.

Jak zaznaczył prezes wileńskiego oddziału ZPL, ostatnio grono członków organizacji zwiększyło się: przyjętych zostało 7 nowych kół, a 5 kolejnych czeka na potwierdzenie członkostwa. Obecnie oddział liczy 1649 członków – są to ludzie w różnym wieku, różnych zawodów, o różnych życiowych doświadczeniach.

„Zaczęliśmy od analizy sytuacji organizacji, jej struktury, potrzeb poszczególnych kół i członków. Zachęcaliśmy do zgłaszania uwag, propozycji i dziś zaproponowaliśmy wizję działalności organizacji, opartej na trzech płaszczyznach. Po pierwsze jest to budowanie naszej tożsamości narodowej, po drugie – tworzenie pozytywnego wizerunku Polaka, żeby młodzież nie wstydziła się swoich korzeni, a trzecia płaszczyzna – to wzajemna pomoc” – powiedział Marek Kubiak.Wileński Oddział Miejski ZPL zamierza angażować się w poszukiwanie i opiekę nad miejscami pamięci narodowej i miejscami pochówku zasłużonych Polaków oraz wspierać Ambasadę RP w Wilnie w tworzeniu katalogu polskich miejsc pamięci narodowej na Litwie. Jednym z kierunków działalności będzie również zdrowie, czyli organizowanie zajęć sportowych (nordic walking, siatkówka, samoobrona), wykładów na tematy zdrowia itp. Członkowie organizacji będą się również angażowali w sprawy samokształcenia, organizując szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych czy w Akademii Sukcesu.

Obecnie trwają intensywne przygotowania do organizowanej przez Zarząd Główny ZPL w dniu 5 maja w Wilnie Parady Polskości z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz 100-lecia niepodległości Litwy i Polski. Wilnianie, a przede wszystkim członkowie ZPL są zachęcani do aktywnego udziału w świątecznej paradzie, która wyruszy o godz. 12.00 z placu przed Sejmem RL. Trasa marszu poprowadzi aleją Giedymina przez plac Katedralny, ulicami Zamkową i Wielką do Ostrej Bramy. O godz. 13.30 w Kaplicy Ostrobramskiej zostanie odprawiona msza św. Po nabożeństwie wilnianie są zapraszani do DKP na zabawę organizowaną przez Wileński Oddział Miejski ZPL.Zdjęcia: Igor Konin
Montaż: Edwin Wasiukiewicz