Od września nowe grupy przedszkolne w rejonie wileńskim


Fot. vrsa.lt
Coraz więcej dzieci trafia do placówek edukacji przedszkolnej – informuje Samorząd Rejonu Wileńskiego. Od 1 września br. w rejonie wileńskim zostaną utworzone trzy nowe grupy dla przedszkolaków.Z początkiem września 2016 roku na Litwie wprowadzony został obowiązek edukacji przedszkolnej dla wszystkich dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. W związku z tym „Samorząd Rejonu Wileńskiego w swoich instytucjach oświatowych stworzył wszystkie potrzebne warunki dla realizacji przedszkolnych programów edukacyjnych z uwzględnieniem zdolności każdego dziecka i potrzeb edukacji” – czytamy na stronie samorządu.

Jeszcze w tym samym, 2016 roku, w rejonie wileńskim otwarto trzy nowe grupy przedszkolne: jedną w Oddziale Nauczania Podstawowego w Pikieliszkach Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu i dwie w Przedszkolu w Rzeszy. Z początkiem nowego roku szkolnego kolejne trzy grupy edukacji przedszkolnej zostaną otwarte w Oddziale Nauczania Podstawowego w Ciechanowiszkach Gimnazjum w Zujunach oraz w Szkole Podstawowej w Duksztach – obydwie z polskim językiem nauczania, a także w Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu – z litewskim językiem nauczania.

Z roku na rok maleje liczba dzieci w rejonie wileńskim, które nie dostały się do przedszkola. W 2016 roku było ich 453, rok temu – 376. Samorząd podkreśla, że dla rozwiązania problemu co roku otwierane są nowe grupy edukacji przedszkolnej w szkołach ogólnokształcących i mieszane grupy edukacji wczesnoszkolnej, buduje się nowe i rekonstruuje stare budynki przedszkoli. Na ten cel, jak również na całą edukację, samorząd przeznacza prawie połowę swojego budżetu.

„Po założeniu nowych grup edukacji przedszkolnej będą stworzone warunki kształcenia według programu edukacji przedszkolnej także dla tych dzieci, które z powodu braku miejsc nie trafiły do placówek edukacyjnych” – zapewnia samorząd.

Na podstawie: vrsa.lt