Od września – możliwe nauczanie domowe


Fot. magnapolonia.org
We środę rząd Litwy zatwierdził porządek i zasady nauczania domowego. Od września w domu będą mogli kształcić się uczniowie od zerówki po klasy maturalne. Wcześniej odpowiednią ustawę przyjął Sejm.„Dyskusje na temat nauczania domowego trwają od wielu lat. W tym roku nareszcie udaje nam się uprawomocnić takie nauczanie, stworzyć warunki dla rodziców, którzy są tym zainteresowani” – powiedział minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius.

Rodziny, które wyrażą chęć, by dzieci uczyły się w domu, będą musiały spełnić określone warunki. W takiej rodzinie w ciągu ostatnich dwóch lat między innymi nie może być odnotowanego żadnego przypadku naruszania praw dziecka, nadużywania alkoholu, leków psychotropowych czy narkotyków.

Rodzice podpiszą umowę ze szkołą, która dostarczy podręczniki, będzie udzielać konsultacji, stworzy możliwość, by dziecko brało udział w zajęciach pozalekcyjnych, imprezach szkolnych. Dwa razy do roku uczeń będzie musiał poddać się testowaniu. Raz na dwa tygodnie rodzice będą musieli w szkolnym dzienniku elektronicznym notować, czego dziecko się nauczyło, jakie zrobiło postępy.

Z danych Ministerstwa Oświaty, Nauki i Sportu wynika, że obecnie nauczanie domowe może być aktualne dla około 200 uczniów, w tym dla 100 zerówkowiczów.

Szacuje się, że aby wdrożyć nauczanie domowe w tym roku dodatkowo potrzebnych będzie 76,6 tys. euro, a w 2021 roku – 230 tys. euro.

Na podstawie: BNS