Od konfliktu do porozumienia – polskie szkoły uczą się zasad mediacji


Podczas szkoleń z zakresu mediacji szkolnej i rówieśniczej, fot. wilnoteka.lt
W ubiegłym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele Szkoły im. Szymona Konarskiego jako pierwsi wzięli udział w szkoleniach z mediacji, poznali zasady rozwiązywania konfliktów, które w środowisku szkolnym są nieuniknione. W efekcie w placówce tej powstało Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Teraz do projektu dołączyło Gimnazjum im. Jana Pawła II. Właśnie w tej szkole odbyły się szkolenia z udziałem uczniów i nauczycieli dwóch wileńskich szkół polskich: im. Jana Pawła II i im. S. Konarskiego.

„Mediacja polega na tym, że kiedy dwie strony nie mogą się porozumieć, bo przeszkadzają emocje, zachwiana jest komunikacja, z jednej strony jest niewłaściwy przekaz, z innej – niewłaściwy odbiór, mogą zwrócić się do mediatora, czyli osoby trzeciej, neutralnej i bezstronnej, która wspiera konfliktujące strony w poszukiwaniu rozwiązania, ale nie mówiąc im, co mają zrobić” – zasady mediacji tłumaczy prawnik, mediator w sporach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, szkolnych Jolanta Tupko-Mazur.

„Konflikty zdarzają się wszędzie: w autobusie, w samochodzie, w kolejce, w domu, w pracy. Umiejętność rozwiązywania konfliktów to kluczowa kompetencja społeczna, której trzeba się uczyć” – mówi Katarzyna Stryjek z Gdańskiego Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Jolanta Tupko-Mazur zaprosiła ją do współprowadzenia szkoleń dla uczniów i nauczycieli wileńskich szkół.

Pierwszy przeszkolony zespół działa już w Szkole im. S. Konarskiego. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z Senatu RP projekt jest kontynuowany również w nowym roku szkolnym. Jako pierwsze na propozycję udziału w szkoleniach z zakresu mediacji odezwało się Gimnazjum im. Jana Pawła II.

„Zasadą w naszej szkole zawsze było, że rozmawiamy o konfliktach, nie zamiatamy problemów pod dywan. Może częściowo nieświadomie, ale stosujemy zasady mediacji, szukając rozwiązań zadowalających obie strony. Szkoła powinna nauczyć nie tylko wzorów i reguł pisania, ale też umiejętności zachowania w społeczeństwie. Umiejętność rozwiązywania konfliktów przydaje się w każdym zawodzie, dlatego chętnie dołączyliśmy do tego projektu” – powiedział Wilnotece dyrektor gimnazjum Adam Błaszkiewicz.

Projekt przewiduje 20 godzin szkoleniowych dla uczniów i 30 dla nauczycieli. Początkowo zakładano, że weźmie w nich udział 8 nauczycieli i 16 uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II, dołączą do nich też chętni ze Szkoły im. S. Konarskiego. Ostatecznie okazało się, że lista znacznie się wydłużyła: w zajęciach uczestniczyło 22 nauczycieli i 37 uczniów. I co istotne – wszyscy uczestnicy dotrwali do końca szkoleń i otrzymali dyplomy.

Mediacje szkolne i rówieśnicze to na Litwie na razie novum, polskie szkoły są prekursorami tej metody rozwiązywania konfliktów. Jolanta Tupko-Mazur ma nadzieję, że do projektu dołączą kolejne placówki.Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz