Od 5 lutego br. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otwarte dla zwiedzających


fot. organizatorów
Od dnia 5 lutego br. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będzie otwarte dla zwiedzających.Już od najbliższego piątku zapraszamy gości z powrotem do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Zwiedzanie Muzeum odbywać się będzie przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zgodnie z działaniami prowadzonymi w ramach akcji #M2WSbezpiecznie.Dla zwiedzających zostaną udostępnione:

 • Wystawa główna
 • Wystawa czasowa „Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej”
 • Sklep muzealny
Dla wszystkich gości dostępna jest bezpłatna aplikacja – audioprzewodnik po Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 5. wariantach językowych (polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski) – do pobrania.

Ponadto:
 • goście mogą korzystać z szatni bądź szafek indywidualnych, w celu pozostawienia odzieży wierzchniej
 • zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w jednym czasie na wystawie głównej MIIWŚ będzie mogło przebywać 400 osób
 • wszystkie urządzenia multimedialne na wystawach, będą działały bezdotykowo w sposób ciągły
 • dzięki zamontowanym zabezpieczeniom, Punkt  Informacyjny oraz Kasy oddzielone są przegrodami, pozwalającymi na zachowanie bezpiecznego dystansu pomiędzy Pracownikami a Gośćmi Muzeum
Zasady bezpiecznego zwiedzania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:
 • obowiązkowa dezynfekcja dłoni
 • obowiązek zakrywania ust i nosa
 • zachowanie 2 metrowego dystansu między zwiedzającymi (z wyjątkami)
 • zaleca się stosowanie jednorazowych rękawiczek
 • zalecana jest komunikacja schodami
 • rekomendowany jest zakup biletów przez stronę - zakup biletów online możliwy od 5 lutego br.
 • zachęcamy do płatności bezgotówkowej

W związku z trwającymi obostrzeniami, do odwołaniapozostają nieczynne:

 • Kino Muzeum
 • Bistro Muzeum, Restauracja Vidokova
 • Parking podziemny (od dnia 20.10.2020 r. do odwołania parking podziemny MIIWŚ został przekazany na rzecz działania Centrum testowego Covid-19 drive-thru UCK Gdańsk)

Zapraszamy także do bezpłatnego, całodobowego  zwiedzaniapodświetlonych nocą wystaw plenerowych na placu przez MIIWŚ:

Zapraszamy także do śledzenia działań MIIWŚ w przestrzeni wirtualnej w ramach akcji#M2WSwirtualnie, gdzie codziennie umieszczane są m.in. ciekawe treści, relacje świadków, wystawy online, lekcje muzealne, zdigitalizowane zbiory, muzealne produkcje filmowe i wiele innych interesujących materiałów dostępnych na:

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji