Od 1 lipca tańszy roaming


Fot. wilnoteka.lt
Rozmowa telefoniczna z zagranicy za 0,19 euro zamiast obowiązującego dziś limitu 35 eurocentów. Wysłanie SMS za 0,05 euro zamiast 0,11 euro - to część porozumienia w sprawie roamingu pomiędzy państwami UE a Parlamentem Europejskim. Za dwa lata ceny za roaming zbliżą się do tych, które obowiązują na Litwie.
Zakończyły się negocjacje pomiędzy państwami Unii a Parlamentem Europejskim w sprawie cen za roaming. Obecnie ceny za rozmowy telefoniczne, SMS-y i przesyłanie danych pomiędzy państwami UE reguluje unijne prawo. Od kilku lat Bruksela stopniowo dąży do obniżenia tych opłat. Obecnie za połączenie Europejczycy płacą 0,35 euro, a 0,11 euro za odebranie połączenia. SMS kosztuje 0,11 euro. Jednak ceny te obowiązują tylko do końca czerwca tego roku. Zgodnie z osiągniętym porozumieniem od 1 lipca pojawią się nowe ceny.

Najbardziej spadną opłaty za przesył danych. Osiągnięto porozumienie, które wymusza stopniowe obniżanie cen, tak że już od 1 lipca tego roku marża za przesył danych będzie ponad czterokrotnie mniejsza.

Zmniejszą się też opłaty za rozmowy telefoniczne. Od lipca połączenie ma kosztować 0,29 euro. W 2013 roku cena spadnie do 0,24 euro, a za dwa lata do 0,19 euro. Za odebranie połączenia zapłacimy 0,08 euro w 2012 roku, 0,07 euro w 2013 roku i 0,05 euro w 2014 roku. Opłata za wysłanie SMS-a będzie stopniowo spadać z obecnych 0,11 euro do 0,05 euro w 2014 roku.

„Poprzez stopniowe obniżanie maksymalnych cen w transakcjach pomiędzy operatorami komórkowymi, a także większe otwarcie rynku dla nowych operatorów i tym samym zwiększenie konkurencji konsumenci wyraźnie odczują ulgę. Dzięki temu już za kilka lat, od 2015 roku, różnica pomiędzy cenami krajowymi a tymi w roamingu będzie bliska zera” - zaznaczyła europosłanka Róża Thun.

Zgodnie z zawartym porozumieniem takie ceny mają też obowiązywać obywateli Unii Europejskiej podróżujących poza granice Unii. Ponadto od 1 lipca 2014 roku konsumenci będą mogli wykupić usługę roamingową u innego operatora, zachowując swój dotychczasowy numer telefonu.

Na podstawie: wyborcza.biz