Ocalmy od zapomnienia - Polskie losy


Logo Fundacji SEMPER POLONIA, fot.semperpolonia.pl
Fundacja SEMPER POLONIA zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie „Ocalmy od zapomnienia – Polskie losy”. Zadaniem uczestników konkursu jest przedstawienie historii swoich rodzin i bliskich, którzy z różnych przyczyn zdecydowali się na emigrację z Polski, lub w wyniku przemian historycznych żyją dzisiaj na terytoriach państw ościennych.
Celem organizatorów jest zdobycie wiedzy o tym, w jaki sposób w rodzinach uczestników konkursu pielęgnuje się polskość i związki z Macierzą, czym jest polskość dla ich bliskich i jak trudno było o zachowanie języka, tradycji i zwyczajów polskich na obczyźnie. Uczestnictwo w konkursie ma wzmocnić ich więź z Polską i pomóc odkryć nieznane fakty rodzinne. Do konkursu dopuszczone zostaną także prace dokumentujące losy wybitnych Polaków - działaczy polonijnych, artystów itp.
 
Do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają młodzież polskiego pochodzenia zamieszkałą poza granicami Polski, w przedziale wiekowym od 14 do 26 lat włącznie.

Prace konkursowe należy nadsyłać w terminie do 31 października br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Fundacja SEMPER POLONIA, ul. Kłopotowskiego 11, 03-718 Warszawa  (z dopiskiem „KONKURS: Ocalmy od zapomnienia – Polskie losy”).

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do przesłania:
- wydruku tekstu pracy w języku polskim (praca powinna liczyć od 4 do 10 stron wydruku komputerowego lub maszynopisu);
- dokumentacji fotograficznej wraz z opisem, który powinien zawierać informację o miejscu, obiekcie lub osobie prezentowanej na zdjęciu, datę i miejsce wykonania zdjęcia oraz imię i nazwisko autora;
- podpisanego oświadczenia dotyczącego praw autorskich;
- krótkiej informacji o uczestniku konkursu – imię, nazwisko, data urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres mailowy;
- wykazu źródeł wykorzystanych informacji (tylko w przypadku, gdy korzystano z nich przy przygotowywaniu pracy).

Warunkiem koniecznym jest przesłanie wydruku pracy oraz jej wersji elektronicznej (płyta CD). Forma literacka pracy jest dowolna.  

Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: ogólną wiedzę z zakresu kultury i historii Polski oraz umiejętność jej wykorzystania w pracy; samodzielność i umiejętność analizy tematu; walory literackie pracy, język i ogólny styl tekstu; rodzaj i zakres wykorzystanych źródeł.

Do wygrania cenne nagrody: laptop, aparaty cyfrowe, albumy i książki. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 17 grudnia br. na stronie internetowej Fundacji SEMPER POLONIA.
Data: 
17.10.2010 - 10:00 - 31.10.2010 - 23:00

Komentarze

#1 Pozno otszymalam od naszego

Pozno otszymalam od naszego prezesa WKP Baltpojonia zawiadomienie o konkursie "Polskie losy",
Zy moge jeszcze do nowego roku wyslac swaja prace "Nad Pregola polskosc zyje".Prosze dac odpowiedz na moj E-mail.Dziekuie Janina.

#2 czy dla Lietuvy polskie losy

czy dla Lietuvy polskie losy maja znaczenie? Nie.
Ulka Cacak.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.