Obywatele Rosji z dokumentem potwierdzającym litewskie pochodzenie będą wpuszczani na Litwę


Fot. vrm.lrv.lt
Obywatele Rosji posiadający dokument potwierdzający litewskie pochodzenie będą wpuszczani na Litwę, we czwartek, 29 września, podało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej (MSW RL). Jednocześnie resort podkreśla, że Litwa przestrzega zasady, iż ogłoszona w Rosji mobilizacja nie jest automatycznie podstawą do wpuszczania obywateli tego kraju na Litwę.


Komitet ds. Koordynowania Stanu Wyjątkowego pod przewodnictwem minister spraw wewnętrznych Agnė Bilotaitė po omówieniu możliwych skutków ogłoszonej w Rosji mobilizacji oraz zaobserwowanych w ostatnich dniach tendencji do migracji z Rosji postanowił uściślić tryb przekraczania granicy państwowej.

MSW RL podkreśla, że Litwa przestrzega zasady, iż ogłoszona w Rosji mobilizacja automatycznie nie jest podstawą do wpuszczania obywateli tego kraju na Litwę. Każdy przypadek będzie rozwiązywany indywidualnie z uwzględnieniem wszelkiej informacji i ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego Litwy.

Minister spraw zagranicznych Litwy Gabrielius Landsbergis we czwartek, 29 września, potwierdził w sejmie, że po ogłoszeniu w Rosji mobilizacji poszukiwane są sposoby udzielania pomocy obywatelom Rosji pochodzenia litewskiego w przedostaniu się do Unii Europejskiej, sposoby te jednak będą musiały uwzględnić również „wyzwania dla bezpieczeństwa narodowego”.

Potwierdził również, że w Rosji może być „kilka tysięcy osób” pochodzenia litewskiego, które nie mają obywatelstwa Litwy.

MSW RL podaje, że w dalszym ciągu na Litwę nie będą wpuszczane osoby, które nie spełniają ustanowionych przez rząd kryteriów, za wyjątkiem osób posiadających dokument potwierdzający litewskie pochodzenie lub prawo do przywrócenia litewskiego obywatelstwa, oraz osób nieletnich bez opieki dorosłych.

Na podstawie: bns.lt