Obowiązkowe testy w kierunku koronawirusa dla poszczególnych grup mieszkańców


Fot. sam.lrv.lt
W celu powstrzymania rozpowszechniania się wariantu Delta koronawirusa od poniedziałku, 26 lipca, pracownicy poszczególnych sektorów będą mieli obowiązek co 7-10 dni wykonywać testy w kierunku koronawirusa. Dotyczy to osób, które nie są zaszczepione lub nie przechorowały COVID-19. Do grup, o których mowa należą m.in. przewoźnicy ładunków i pasażerów, pracownicy sektorów rekreacyjnego, rozrywkowego i kulturalnego, jak również pracownicy placówek żywienia zbiorowego.

Testowanie będzie również obowiązkowe dla żołnierzy, pracowników podmiotów administracji publicznej oraz osób, które w ostatnim czasie pracują z przybywającymi na Litwę nielegalnymi migrantami.

Testy trzeba będzie wykonywać nie częściej niż 7 dni, nie rzadziej jednak niż co 10 dni.

W sprawie profilaktycznych testów w kierunku koronawirusa nie trzeba się będzie zwracać do lekarza rodzinnego – rejestracja na wykonanie takowych testów odbywa się za pośrednictwem platformy 1808.lt. Na razie testy będą opłacane ze środków państwowych.

W przypadku, jeżeli osoba z wymienionych grup, która nie jest zaszczepiona lub nie przechorowała COVID-19, odmówi wykonania testu lub z innych powodów go nie wykona, może zostać tymczasowo odsunięta od pracy bez wypłacania jej wynagrodzenia do dnia, aż wykona test.

W sytuacji, gdy termin wykonania testu zbiegnie się z przebywaniem osoby za granicą, np. w przypadku przewoźników, powinna ona wykonać test po powrocie na Litwę przed upływem 48 godzin od przybycia.

Wiceminister ochrony zdrowia Aušra Bilotienė-Motiejūnienė nawołuje mieszkańców do szczepień i przyczynienia się w ten sposób do „skuteczniejszego zapanowania nad pandemią” oraz uniknięcia procedur okresowego testowania.

Na podstawie: bns.lt