Obłóczyny w wileńskim seminarium


Edward Rynkiewicz, fot. wilnoteka.t/Waldemar Dowejko
Tradycyjnie 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w seminariach duchownych odbywają się obłóczyny kleryków III roku. W Wileńskim Seminarium Duchownym św. Józefa uroczystość ta odbyła się w wigilię święta. Zaszczytu noszenia sutanny dostąpił m.in. Edward Rynkiewicz z parafii pw. św. Rafała Archanioła w Wilnie.Edward Rynkiewicz
 jest Polakiem, ukończył Gimnazjum im. W. Syrokomli w Wilnie. Należy do 1 Wileńskiej Drużyny Harcerskiej „Trop” im. A. Małkowskiego, jest instruktorem harcerskim. W 2016 r. podjął studia w Wileńskim Seminarium Duchownym pw. św. Józefa. Obecnie jest na III roku.

Obchodzona w Kościele katolickim 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od wielu lat jest dniem, w którym klerycy III roku studiów otrzymują strój duchowny, czyli sutannę. Jest to symboliczny moment świadczący o tym, że kleryk przebył pół drogi do kapłaństwa. 

W wileńskim seminarium obłóczyny odbyły się w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP z racji na zaplanowane na sobotę, 8 grudnia, obchody stulecia ingresu bł. bp Jerzego Matulewicza i uroczyste otwarcie Kaplicy Czterech Biskupów

Wileńskie Diecezjalne Seminarium Duchowne było pierwszą uczelnią kształcącą przyszłych księży i drugą wyższą uczelnią w Wielkim Księstwie Litewskim, po Uniwersytecie Wileńskim im. Stefana Batorego. Powstało w 1582 roku. W lutym 1945 r. władze sowieckie zamknęły seminarium. Arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski 20 lutego 1945 roku podpisał dekret przenoszący je do Białegostoku, dokąd sam również wyjechał. 

Działalność Wyższego Seminarium Duchownego w Wilnie została wznowiona 16 lipca 1993 roku, natomiast pierwsi klerycy przestąpili próg uczelni we wrześniu, po wizycie na Litwie papieża Jana Pawła II. Powstało ono z inicjatywy ówczesnego pasterza archidiecezji wileńskiej kard. Audrysa Juozasa Bačkisa. Seminarium mieści się w Kalwarii Wileńskiej.

Formacja w seminarium łącznie trwa 7 lat. Rozpoczyna się rokiem propedeutycznym, następnie są sześcioletnie studia  filozoficzno-teologiczne. Na trzecim roku alumni otrzymują sutanny i od tej chwili są kandydatami na diakonów i księży. Święcenia diakonatu odbywają się na szóstym roku.

Na podstawie: inf.wł, seminarija.lt