Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie


Fot. organizatorów
1 marca uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie przygotowali widowisko słowno-muzyczne z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczcili bohaterów AK związanych z Wilnem i Wileńszczyzną, tym samym złożyli hołd żołnierzom drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.Podczas uroczystości młodzież przybliżyła widzom postać generała Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka", komendanta Okręgu Wileńskiego. Uczniowie opowiedzieli o młodziutkiej sanitariuszce 5 Wileńskiej Brygady AK Danutce Siedzikównie, ps. "Inka", przedstawili losy majora kawalerii Wojska Polskiego i Armii Krajowej Zygmunta Edwarda Szendzielarza, ps. "Łupaszka". Zaśpiewali piosenki patriotyczne i żołnierskie, m.in. wykonali pieśń Andrzeja Kołakowskiego "Rozstrzelana armia", czyli "Major Łupaszka i jego żołnierze", która jest muzycznym hołdem dla żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK i jej dowódcy majora Łupaszki.

Uczniowie wykonali i zaprezentowali film o żołnierzu 5 Wileńskiej Brygady AK Felicjanie Marynowskim, ps. "Blok". Podczas widowiska patriotyczno-historycznego zostały odczytane nazwiska i pseudonimy żołnierzy wyklętych AK na Wileńszczyźnie. Żołnierzy Wyklętych? Żołnierzy Niezłomnych! Cześć ich pamięci!

Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych jest świętem patriotycznym, podczas którego współczesna młodzież ma możliwość rozwijania własnych szlachetnych postaw i dokonywania mądrych wyborów, wzorując się na postawach żołnierzy oraz pogłębiania wiedzy historycznej o  II wojnie światowej i latach powojennych.