Obchody Dnia Żałoby i Nadziei w Sejmie Litwy


Sejm Litwy, fot. www3.lrs.lt
14 czerwca na Litwie będzie obchodzony Dzień Żałoby i Nadziei. Zostanie upamiętniony także w Sejmie Litwy poprzez wystawy malarstwa i fotografii, pokazy filmowe i prezentacje nowych publikacji poświęconych wydarzeniom czerwca 1941 roku.
Podczas godzin otwartych drzwi w Sejmie Litwy czynne będą wystawy fotograficzne: zdjęcia Ramunė Sakalauskaitė, Kęstutisa Svėrisa, Andriusa Petrulevičiusa poświęcone pamięci Dnia Żałoby i Nadziei oraz wystawa zdjęć Juozasa Kazlauskasa "Litwa na zesłaniu" przedstawiająca widoki Syberii i miejsc zesłania obywateli Litwy.

Zaprezentowana zostanie wystawa rysunku "Litwini w Arktyce" Gintautasa Martynaitisa i Jūratė Bičiūnaitė, artystów należących do Braterstwa Zesłańców Morza Łaptiewów, a także wystawa rzeźb Ričardasa Vaicekauskasa "...przeżycia inspirują...".

W salach sejmowych będzie można obejrzeć kopie dokumentów z litewskiego archiwum: sprawy sądowe KGB prowadzone przeciw obywatelom Litwy, sygnatariuszom, ministrom, posłom na sejm. Wydawnictwo "Naujasis lankas" zaprezentuje książki poświęcone wywózkom i dziejom osób zesłanych.

Podczas godzin otwartych drzwi w sejmie swoją twórczość zaprezentują również zespoły muzyczne.
Data: 
14.06.2011 - 12:30 - 15:00