Obchody 28. rocznicy niepodległości Litwy z polskimi akcentami


Marek Kuchciński w Sejmie Litwy, fot. wilnoteka.lt
„Dziś przywożę z Polski pozdrowienia i wyrazy solidarności. Powrót Litwy do grona suwerennych państw ma dla nas olbrzymie znaczenie. Był to triumf Solidarności i Sąjūdisu, dwóch wielkich ruchów społecznych, które wyszły daleko poza granice naszych państw” – przemawiając podczas uroczystego posiedzenia Sejmu Litwy, powiedział marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. 11 marca 2018 roku Litwa obchodzi 28. rocznicę odzyskania niepodległości.

W Sejmie Litwy odbyło się uroczyste posiedzenie z udziałem sygnatariuszy Aktu Niepodległości, członków pierwszego rządu, posłów do Parlamentu Europejskiego, działaczy niepodległościowych, przedstawicieli duchowieństwa, organizacji mniejszości narodowych. Obecni na sali obrad minutą ciszy uczcili poległych w obronie wolności Litwy oraz zmarłych sygnatariuszy Aktu Niepodległości.

Na obchody 28. rocznicy odzyskania przez Litwę niepodległości przybyli szefowie parlamentów Polski, Łotwy i Estonii: Marek Kuchciński, Ināra Mūrniece i Eiki Nestor. Marszałkowi Sejmu RP podczas wizyty w Wilnie towarzyszą również posłowie: Tadeusz Aziewicz, Tomasz Latos i Jerzy Meysztowicz.

„Wielką odwagę mieli działacze Sąjūdisu, którzy 30 lat temu zaczęli działać – powoli, lecz konsekwentnie i wytrwale. Dzięki nim dzisiaj w Sali Aktu Niepodległości 11 Marca obchodzimy ten ważny w historii Litwy dzień, jesteśmy wolni w wyrażaniu siebie. Wolni od narzuconego myślenia i kłamstwa, od kontroli ze strony, która jest dla nas nie do przyjęcia, wolni od strachu. Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej i NATO po raz pierwszy w historii możemy zasiadać przy jednym stole z najpotężniejszymi państwami świata i na równi uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Jesteśmy obecnie przykładem dla innych państw, którym los nie sprzyjał. Jesteśmy przykładem pomyślnej transformacji i dzielimy się swoim doświadczeniem” – przemawiając podczas uroczystego posiedzenia sejmu, powiedział przewodniczący parlamentu Viktoras Pranckietis.

Przemówienie wygłosił również marszałek polskiego sejmu Marek Kuchciński. Przekazując wyrazy solidarności z okazji litewskiego święta, zaznaczył, że w wydarzeniach sprzed 28 lat uczestniczyli również mieszkający na Litwie Polacy. Marek Kuchciński mówił też o tym, że zawiązana w 1569 roku w ramach unii lubelskiej wspólnota polsko-litewska istnieje nadal, choć ma inny charakter: Polska i Litwa współpracują w kwestiach polityki wschodniej i bezpieczeństwa energetycznego, wspólnie uczestniczą w misjach wojskowych, realizują projekty infrastrukturalne, takie jak Via Baltica i Rail Baltica. 

„Przed nami jest wiele wyzwań. Wsparcia wymagają sprawy Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, których uważamy potencjalnie za największy skarb wspólnego dziedzictwa polsko-litewskiego. Te sprawy chcemy omawiać, przywracając aktywność Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Litwy, Sejmu i Senatu Polski i Sejmu litewskiego” – powiedział marszałek Marek Kuchciński.W południe na placu Nepriklausomybės koło sejmu w obecności prezydent, przewodniczącego sejmu, premiera oraz gości odbyła się ceremonia wciągnięcia na maszty flag trzech państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. 

Następnie orkiestra wojskowa i żołnierze kompanii honorowej Wojska Litewskiego przemaszerowali aleją Giedymina. Do przemarszu dołączyli wszyscy chętni. Już po raz kolejny w zorganizowany sposób z inicjatywy Polskiego Klubu Dyskusyjnego w marszu z okazji 11 Marca uczestniczyli mieszkający na Litwie Polacy. Galerię zdjęć z pochodu można obejrzeć tutaj

Po zakończeniu oficjalnej uroczystości w sejmie szefowie parlamentów Polski, Litwy i Łotwy podpisali list do parlamentów krajów UE w sprawie Nord Stream 2. „Nord Stream 2 nie ma na celu dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, jest ukierunkowany na pogłębienie zależności energetycznej państw UE, w szczególności Europy Środkowej i Wschodniej, od Rosji” – głosi deklaracja. Sygnatariuszami „Listu Otwartego do Przewodniczących Państw Europejskich” są też Ukraina i Mołdawia, które podpisały go wcześniej w Kiszyniowie. „Jeśli nasze państwa występują pojedynczo, to ich głos jest mało słyszalny; jeżeli występuje cała grupa, to jej głos musi być mocniejszy i bardziej słyszalny” – po podpisaniu deklaracji powiedział Marek Kuchciński.Zdjęcia: Igor Konin
Montaż: Aleksandra Konina