Obchody 151. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego


Fot. wilnoteka.lt
5 grudnia to na Wileńszczyźnie szczególny dzień, w którym uwaga wielu Polaków kieruje się na Zułów – rodzinną miejscowość Józefa Piłsudskiego. Pamięć urodzonego tu w 1867 roku marszałka uczcili przedstawiciele kilku polskich organizacji. Obchody miały jednak znacznie skromniejszy charakter niż w poprzednich latach.Opiekunem terenu należącego niegdyś do rodziny Piłsudskich jest obecnie Związek Polaków na Litwie. W tym roku Zarząd Główny nie zorganizował żadnych obchodów, dlatego uczczenia pamięci marszałka podjęli się członkowie wileńskiego oddziału organizacji. 

„Rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego jest na Wileńszczyźnie obchodzona od dawna. W tym roku (…) chcielibyśmy również kontynuować tę tradycję” – mówi Marek Kubiak, prezes Oddziału Miejskiego ZPL.

Przy pamiątkowej płycie znajdującej się obok Dębu Piłsudskiego ksiądz Henryk Naumowicz z parafii w Duksztach odprawił krótkie nabożeństwo, w czasie którego odczytał ewangelię mówiącą o cudzie rozmnożenia pokarmu. Podkreślił, że za czynem Piłsudskiego stał ogromny głód wolności, który pomógł mu w realizacji celu, którym była wolna i niepodległa Polska.

W skromnej uroczystości oprócz przedstawicieli oddziału miejskiego znalazła się także wiceprezes ZPL Renata Cytacka, która wygłosiła krótki wykład na temat marszałka. Swoje słowa skierowała głównie do młodzieży ze szkoły w Mościszkach, która przyjechała do Zułowa na zaproszenie byłego wiceprezesa związku oraz prezesa Fundacji „Samostanowienie” Wspierającej Oświatę Polską na Litwie Stanisława Pieszki. Zebrani złożyli przy płycie biało-czerwone wieńce oraz zapalili znicze. Następnie udali się do Alei Pamięci Narodowej, gdzie przy ustawionych tam pamiątkowych stelach również rozpalili lampki w barwach polskiej flagi. Dołączyli do nich przedstawiciele Rodziny Ponarskiej, którzy także przybyli do Zułowa, aby oddać hołd marszałkowi.

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 r. w Zułowie w powiecie święciańskim. Przyszły marszałek wywodził się ze starego rodu litewskiej szlachty. Jego matka, Maria z Billewiczów (1842–1884), należała do jednej z najstarszych rodzin szlachty żmudzińskiej. Jego ojciec Józef Wincenty brał udział w powstaniu styczniowym, pełniąc urząd lokalnego komisarza Rządu Narodowego. Zagrożony aresztowaniem wyjechał ze Żmudzi i wraz z żoną zamieszkał w należącym do niej Zułowie na Wileńszczyźnie. Zdjęcia: Paweł Dąbrowski
Montaż: Aleksandra Konina