O nazwiskach litewskich mężatek


Fot. http://republika.pl/blog_um_4455079/6565984/tr/slub_cywilny.jpg
Dla wielu kobiet podjęcie decyzji co do nazwiska noszonego po ślubie jest niełatwym wyborem. Kobiety na Litwie mają cztery możliwości: pozostawić nazwisko panieńskie, przyjąć nazwisko podwójne zapisywane przez kreskę i tradycyjnie - przybrać nazwisko małżonka z końcówką „-ienė” oraz - od roku 2003 - wybrać nazwisko małżonka, ale z neutralną końcówką „-ė”, która nie wskazuje na status rodzinny. Okazuje się jednak, że na Litwie wygrywa tradycja.
Większość kobiet wychodzących za mąż na Litwie wciąż wybiera nazwisko męża z przyrostkiem „-ienė”. Wydaje się, że tradycyjny wariant nazwiska nieszybko ustąpi miejsca nazwiskom neutralnym, niewskazującym na status rodzinny, z końcówką „-ė”.

Z 322 par, które w Wilnie zawarły związek małżeński w maju, tylko 24 kobiety wybrały nazwisko niewskazujące na status rodzinny, a 28 kobiet zdecydowało zachować nazwisko panieńskie. Tyle samo kobiet wybrało zapis nazwiska w formie podwójnej, czyli pisanych przez kreskę. 144 kobiet przyjęło natomiast nazwisko męża z końcówką „-ienė”.

Prawie jedną trzecią stanowiły nazwiska pochodzenia nielitewskiego, które również nie wskazują statusu rodzinnego.

Na podstawie: BNS


Komentarze

#1 gggiygy

gggiygy

#2 Ale tam u was mieszają ci

Ale tam u was mieszają ci specjaliści od litewskiej gramatyki ! Polski Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który reguluje kwestię nazwiska nie odnosi się konkretnie do żony lub męża tylko używa zwrotu ,,małżonek" - ,,małżonkowie". Małżonkowie mogą pozostawić swoje dotychczasowe nazwiska (czyli panieńskie), mogą je razem połączyć lub jeden z nich może przyjąć nazwisko drugiego. Oznacza to, że polskie prawo daje możliwość przyjęcia przez męża nazwiska żony i są takie przypadki.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.