O milion litów mniej dla mniejszości narodowych *


W tym roku o milion litów mniej dla mniejszości narodowych
W tegorocznym budżecie Litwy na sprawy mniejszości narodowych przewidziano prawie 630 tys. lt, podczas gdy w roku 2009 na ten sam cel przeznaczono 1 mln 700 tys. lt. Problem ten podniosła Rada Wspólnot Narodowościowych, w jej posiedzeniu uczestniczył Minister Kultury Remigijus Vilkaitis. Podczas posiedzenia omówiono także wiele innych kwestii.
Podczas spotkania z ministrem kultury dyskutowano sytuację po reorganizacji Departamentu Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa. Od początku bieżącego roku sprawy mniejszości narodowych przejął litewski resort kultury. Do tej pory jednak nie ogłoszono konkursu na wspieranie projektów z zakresu działalności programowej organizacji mniejszości narodowych, w tym polskich.

W tym roku na sprawy mniejszości narodowych przeznaczono prawie milion litów mniej niż w zeszłym. Członkowie Rady Wspólnot Narodowościowych byli zdania, że w budżecie należy przewidzieć dodatkowe 900 tys. lt. Większość tych środków przeznacza się na utrzymanie obiektów służących mniejszościom narodowym.

Inną ważną kwestią, omówioną poczas posiedzenia, była Ustawa o mniejszościach narodowych. Zarówno minister Vilkaitis, jak też przewodniczący Rady Wspólnot Narodowościowych Mahir Gamzajew, akcentowali potrzebę przyjęcia nowej Ustawy o mniejszościach narodowych. Ustawa przyjęta przed dwudziestoma laty wygasła z początkiem tego roku, w zamian nie przyjęto żadnej innej. Sejmowi przedstawiono projekt nowej ustawy, jednak nie trafił on pod obrady minionej sesji ze względu na negatywną opinię prawników.

Przewodniczący Rady Wspólnot Narodowościowych Mahir Gamzajew podczas posiedzenia w Ministerstwie Kultury zaznaczył, że sejmowy Komitet Praw Człowieka prosił o wytypowanie przedstawicieli do grupy roboczej, która miałaby opracować nowy projekt Ustawy o mniejszościach narodowych. Projekt ten, zdaniem niektórych członków Rady Wspólnot Narodowościowych, powinien być zbliżony do ustawy, która właśnie wygasła.

ZPL inf.