O. Jerzy Czarniawski zaprasza na polskie msze


Ojciec Jerzy Czarniawski, fot. Wilnoteka.lt
W niedzielę, 18 października, odbyła się pierwsza polska msza święta w kościele pw. Pana Jezusa na Antokolu. Do tej pory w kościele nazywanym też Zbawiciela lub Trynitarzy odprawiano jedynie msze w języku litewskim, jednak w odpowiedzi na prośbę polskiej wspólnoty wiernych od poprzedniego tygodnia wprowadzono regularne msze polskie w niedzielę o godz. 18.30. Rektor kościoła Zbawiciela, o. Jerzy Czarniawski ze Zgromadzenia św. Jana serdecznie zaprasza wszystkich wiernych do udziału w modlitwie.Zdjęcia i montaż: Edgar Krivelis