O bezpłatnym dożywianiu uczniów


Fot. www.wilnoteka.lt
Do rozpoczęcia nowego roku szkolnego jeszcze miesiąc, a do wydziałów opieki socjalnej litewskich samorządów już napływają wnioski rodziców o bezpłatne dożywianie dzieci w placówkach oświatowych. Zakłada się, że w nowym roku szkolnym bezpłatne dożywienie otrzyma 160 tys. uczniów.
Pracownicy socjalni mówią, że nie należy czekać na początek roku szkolnego i zachęcają rodziców, by już teraz załatwiali wszelkie formalności związane z otrzymaniem bezpłatnego dożywienia dla dzieci.

Liczba dzieci, którym przysługuje bezpłatne dożywienie, rośnie. Przed dwoma laty z programu bezpłatnego dożywiania w szkołach korzystało 140 tys. uczniów. W ubiegłym roku liczba bezpłatnie dożywianych uczniów wzrosła o 5 tys., w tym roku ma wzrosnąć jeszcze o 15 tys.

Bezpłatny obiad i finansowe wsparcie na zakup przyborów szkolnych przysługuje dzieciom z rodzin, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 525 litów. Jednorazowe wsparcie na przybory szkolne wynosi 156 litów. Aby uczeń mógł otrzymać finansowe wsparcie i bezpłatne dożywienie, rodzice dziecka powinni przedstawić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów otrzymanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Zgłoszenia są przyjmowane przez wydziały opieki socjalnej już od 1 lipca przez cały rok szkolny.

Z danych Ministerstwa Opieki Socjalnej i Pracy wynika, że dożywianie dzieci w szkołach kosztuje budżet państwa ponad 112 mln litów.

Na podstawie: lrt.lt

Komentarze

#1 W Polsce niedojada ponad 200

W Polsce niedojada ponad 200 tys. polskich dzieci. Na Warmii i Mazurach u nas conajmniej 75 tysiecy!
A jest to wynikiem nieudolnej gosPOdarnosci rezimu PO.
Nie ma autostrad, dzieci gloduja, likwiduje i wysprzedaje sie wszystko co POlskie aby odzyskac 900 mlr dlugu tuskaszenkowego, to nurt niszczacy polska gosPOdarke. Czy sie ona POdniesie, pyta patriotyczny PiS.

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.