Nowy rok akademicki na wileńskiej filii UwB – studia w połączeniu z praktyką


Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Ekononomiczno-Informatycznym Filii w Wilnie UwB, fot. wilnoteka.lt/Eryk Iwaszko
Umiędzynarodowienie działalności naukowej i wprowadzenie praktycznego profilu studiów to podstawowe kierunki działalności Wydziału Ekononomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku. 1 października na Wydziale odbyła się uroczysta inauguracja nowego, dwunastego już z kolei, roku akademickiego. Na I rok studiów I stopnia na kierunkach: ekonomia, informatyka i europeistyka przyjętych zostało 81 studentów. Rekrutacja na studia II stopnia na kierunku ekonomia trwa jeszcze do 10 października.


„Podążamy za misją naszego uniwersytetu umiędzynarodowienia działalności naukowej” – poinformowała dziekan Wydziału Ekononomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie Uniwersytetu w Białymstoku prof. Mieczysława Zdanowicz. Wileńska filia wspólnie z kolegami z innych wydziałów UwB zorganizuje konferencje i seminaria międzynarodowe. Z wykładami do Wilna zapraszani są wykładowcy z innych uczelni. W międzynarodowej działalności naukowej poprzez program wymiany studenckiej Erasmus+, szkolenia i konkursy uczestniczą również studenci.

„Chcę też zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt – to profil praktyczny studiów. Nauczycielem wszystkiego jest praktyka, dlatego uczelnia stara się połączyć wykształcenie uniwersyteckie ze zdobyciem doświadczenia zawodowego. Zakończył się pełny cykl kształcenia na kierunku europeistyka, który od początku był profilem praktycznym. Wydział zapewnia wszystkim studentom europeistyki 3-miesięczne praktyki w różnych instytucjach na terenie Litwy. A w roku akademickim, który rozpoczynamy, ten profil praktyczny będzie wdrażany i na dwóch innych kierunkach: ekonomia i informatyka” – poinformowała dziekan Wydziału Ekononomiczno-Informatycznego Filii w Wilnie UWB.

Filia współpracuje z Europejską Fundacją Praw Człowieka, Departamentem Mniejszości Narodowych przy Rządzie RL, Ministerstwem Spraw Zagranicznych Litwy, Kancelarią Sejmu, samorządami Wilna, rejonów wileńskiego, solecznickiego i trockiego – w wymienionych instytucjach studenci zdobywają doświadczenie zawodowe. W piątek, 5 października, zostanie podpisana umowa o współpracy ze spółką Orlen Lietuva.

„W tej chwili, jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, w Polsce rozpoczyna się wielka zmiana, wielka reforma, która będzie dotyczyła także kwestii kształcenia i my, na Uniwersytecie w  Białymstoku, zastanawiamy się, jak generalnie do tego podejść, a szczególnie tutaj, na naszej filii. Pragnę państwa zapewnić, że w każdej wersji filia będzie funkcjonowała. Duży nacisk chcemy położyć na to, o czym mówiła pani dziekan, przede wszystkim na kształcenie praktyczne, czyli jak najlepsze przygotowanie naszych absolwentów na potrzeby rynku lokalnego” – zaznaczył prorektor ds. kształcenia dr hab. Wojciech Śleszyński.

Wileńska filia UwB, która rozpoczęła swoją działalność w październiku 2007 roku, ma już 687 absolwentów. Niestety wciąż nie ma własnej siedziby. Ma się to jednak zmienić. W marcu br. podpisana została umowa w sprawie przyznania 19 mln zł na remont i rozbudowę budynku przy ul. Aguonų 22 w Wilnie. 

Jak poinformował kanclerz UwB Tomasz Zalewski, budynek zostanie rozbudowany do potrzeb kształcenia wyższego. „Jest to lokalizacja może nie najlepsza, bo działka jest dość ciasna i nie stoi przy głównej ulicy, ale z drugiej strony, bliskość Domu Polskiego powoduje, że z dużą chęcią tam chcielibyśmy ulokować naszą siedzibę, bo jesteśmy przekonani, że instytucje polskie w Wilnie powinny być blisko siebie, powinny integrować się i ze sobą współoracować” – powiedział. 

Obecnie uczelnia w kooperacji z władzami Wilna prowadzi rozeznanie. „Musimy sprawdzić, jak i w jakim tempie uda nam się zbudować ten obiekt. Zakładamy, że koncepcja, która teraz powstaje, ma być gotowa na koniec lutego 2019 r. Jak otrzymamy koncepcję architektoniczną, będziemy się starali tak szybko jak to możliwe ogłosić przetarg na pełny projekt obiektu i wybudowanie. Liczymy, że z końcem 2021 roku obiekt zostanie już oddany do użytku” – powiedział Tomasz Zalewski.

 

Zdjęcia i montaż: Mateusz Mozyro