Nowy numer kwartalnika "Znad Wilii" już w dystrybucji


Fot. twitter.com /Okładka kwartalnika "Znad Wilii"
Uprzejmie informuję, że w dystrybucji jest nr 2/70 kwartalnika. Nabywając czasopismo, wspieracie Państwo polskie słowo na Litwie! Informacja, gdzie można czasopismo nabyć, po omówieniu treści. ZNAD WILII to 160 stron fascynującej lektury! Polecam szczególnie w okresie letniej kanikuły. M.in.w numerze: MÓJ KĄT EUROPY, IN MEMORIAM, 500 LAT REFORMACJI NA LITWIE, KAWIARNIA LITERACKA, LISTEM i MAILEM. POCZTA REDAKCYJNA.

ZNAD WILII to 160 stron fascynującej lektury! Polecam szczególnie w okresie letniej kanikuły. M.in.w numerze:

MÓJ KĄT EUROPY Felieton wstępny na aktualne tematy.

IN MEMORIAM poświęcone prof. Algisowi Kaledzie, znanemu Tłumaczowi, Przyjacielowi literatury polskiej na Litwie.

ZNAD DNIEPRU Korespondent własny w Kijowie, Maciej Mieczkowski, pisze ile wysiłku należy włożyć i ile trzeba mieć optymizmu, by cokolwiek nowego budować na Ukrainie.

500 LAT REFORMACJI NA LITWIE Tomasz Otocki w eseju pt. "Słuck miasto nie tylko pasów i gruszek" pisze o Słucku jako ważnym centrum reformacji w przeszłości, oświaty i kultury, o jego ludziach.

KAWIARNIA LITERACKA podsumowuje tegoroczny XXIV Międzynarodowy Festiwal Poetycki MAJ NAD WILIĄ pod znakiem Melchiora Wańkowicza (jak na razie 125. rocznicę urodzin pisarza obchodzili tylko wilnianie, organizatorzy festiwalu). A wiele on miał barw, zgromadził niezwykłe osobowości! O swej znajomości z Mistrzem Melchiorem pisze Teresa Banasik, drukowane są wiersze uczestników festiwalu Bożeny Intrator i Krzysztofa Lisowskiego (rzadka inspiracja prof. Zdziechowskim), jak też w Roku Kazysa Bradūnasa na Litwie wiersze emigracyjnego poety w przekładzie Wojciecha Piotrowicza. Prof. Mieczysław Jackiewicz przypomina sylwetkę mało znanego litewskiego pisarza Fabijonasa Neveravičiusa (Fabiana Niewierowicza), jako Litwina, Polaka, Europejczyka. W strofach nieustającej nadziei, o prawie nieznanym poemacie Tadeusza Makowieckiego "Pani Zosia" pisze Julia Kryszewska, córka znanego działacza przed wojną w Wilnie, prof. Stanisława Cywińskiego.

W PRZECZYTANE prezentowane są nowe książki. Prof. Janusz Jasiński omawia tom poetycki prof. Władysława Zajewskiego "Ulica Śniegowa (Wilno)"; Arkadiusz Frania książkę poetycką w języku polskim i litewskim Marii Duszki "Wolność chmur"; Leonard Drożdżewicz analizuje najnowsze opracowanie prof. Tadeusza Krahela "Martyrologia duchowieństwa Archidiecezji Wileńskiej 1939-1945", zaś Andrzej Kotecki przedstawia nowość wydawniczą Rocznik Kresowy.

SĄSIEDZI Grzegorz Pełczyński wspomina znakomitego publistystę w artykule "Michał Kryspin Pawlikowski wobec spraw litewskich", a Krzysztof Piotr Sawicki podejmuje niełatwy temat: Kresy to nie tylko geografia i historia.

BIBLIOGRAFIA: 1991 Na prośbę Czytelników i Użytkowników ZW (m.in. badaczy, studentów) zamieszczam drugi odcinek bibliografii pisma, z trudnych lat przesilenia się niepodległości na Litwie. Opracowanie: Zofia Mitan. Niestety na razie jest odcinek ostatni, gdyż redakcja pozostająca bez etatów nie ma możliwości przeprowadzenia takiej dalszej pracy.

PASJE Poczet twórców literatury wileńskiej zawiera ich notki od XVI wieku do roku 1945. Drukowane są one alfabetycznie w odcinkach. W tym numerze odcinek 17 (litera M).

LISTEM i MAILEM. POCZTA REDAKCYJNA zawiera listy Czytelników, m.in. Konrada Kostki w nawiązaniu do patriotyzmu pejzażu i innych Czytelników.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z przedstawieniem też wydarzeń z udziałem Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej, Europejska Fundacja Praw Człowieka i in.). Sygnalizowane są ważniejsze nagrody i nobilitacje, nowości wydawnicze, kroniki działalności poszczególnych placówek. Są to informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów, ludzi stąd pochodzących.

ZNAD WILII w Wilnie:

w Polskiej Galerii Artystycznej ZNAD WILII (Išganytojo 2/4), w księgarniach ELEPHAS (Olandų 11), AKADEMINĖ KNYGA (Universiteto 4), KATALIKŲ PASAULIS (Pl.Katedralny), RUDNINKŲ KNYGYNAS (Rudninkų 20).

W Polsce i w Warszawie:

W salonikach-kioskach RUCH-u, w księgarni im. B. Prusa (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spotkań z Historią (Karowa 20).

Czasopismo wysyłamy pocztą. Zamówić można mailem lub telefonicznie: 48 508764030 (w Polsce) i 370 68469052 (na Litwie)

Informacja o naszych działaniach na www: facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt

Przypominam, że można zamówić numery archiwalne, roczniki, wydawnictwa z serii Biblioteka Znad Wilii:

Tomasz Snarski,
Werblista, Biblioteka Znad Wilii (5), Wyd. Znad Wilii, Wilno 2016, s.40, ISBN 978-9986-532-07-1
Werblista to tytuł tomiku poetyckiego Tomasza Snarskiego, urodzonego w 1985 roku w Gdańsku, w rodzinie o wileńskich korzeniach. Prawnika, piszącego wiersze. W dodatku działającego na forum europejskim na rzecz praw językowych Polaków na Litwie. W zeszłym w roku został laureatem konkursu „Polacy Wielu Kultur”, organizowanego właśnie przez redakcję kwartalnika „Znad Wilii” – za tekst pt. "Wilno moich marzeń". Wydanie "Werblisty" w serii jest nagrodą w tym konkursie. Tomasz Snarski tomik zadedykował swej Babci Basi, której zawdzięcza Wilno. Myślę, że o nim, jako poecie, usłyszymy nieraz.

Romuald Mieczkowski,
Na litewskim paszporcie, BZW(4), Wyd. Znad Wilii, Wilno 2011, s. 160, ISBN 978-9986-532-06-4
W 5 rozdziałach: Canaletto maluję Wilno; Pytanie o korzenie; Pokochać Warszawę; Białe i czarne oraz Dwa miody. Stron 160. Na planie pierwszym są kwestie tożsamości, spuścizny dziejowej, szukania ojczyzny przez tych, których dzisiejsze uwarunkowania usiłują odciąć od wielowiekowych korzeni. Z echami WKL, które kształtowało charakter Wilna. Z szukaniem odpowiedzi na pytanie: co dziś oznacza pisać po polsku na Litwie i gdziekolwiek bądź poza Polską. W wydaniu 28 fotografii Wilna.  

Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta
Biblioteka Znad Wilii nr 2, Wilno 2009, ISBN 978-9986-532-05-7
Poezja Polaków (z Wilna, Polski i na emigracji), Litwinów, Białorusinów, Tatara, Rosjanina, Czecha i Estończyka tworzy unikalny Portret Miasta z najpiękniejszymi wierszami 50 autorów. Są to m.in.: Ihar Babkou, Tadeusz Chabrowski, Leszek Długosz, Vytautas Landsbergis, Marcelijus Martinaitis, Henryk Mażul, Zianon Paźniak, Wojciech Piotrowicz, Alicja Rybałko, Ramute Skucaite, Józef Szostakowski, Tomas Venclova, Sławomir Worotyński. W opracowaniu zamieszczono oddzielne wklejki z 24 fotografiami Wilna.  

Romuald Mieczkowski,
Nikt nie woła, Biblioteka Znad Willi nr 2, Wilno 2007, ISNB 978-9986-532-04-0 82
wiersze ukazują Wilno, widziane przez Polaka, mocno związanego z tym Miastem. Dostrzega on złożoność nieodwracalnych zmian, stara się uzmysłowić sens wielkich i małych, straconych i pozyskanych Ojczyzn. Wilno w tych wierszach bywa zawsze, nawet gdy mowa jest o czymś innym. To widzenie świata dopełniają fotogramy autorstwa poety, którymi szkicuje Miasto, potraktowane jako otoczka zawartych przeżyć.

Romuald Mieczkowski,
Objazdowe kino i inne opowiadania wileńskie
Biblioteka Znad Willi nr1, Wilno 2007, ISBN 978-9986-532-03-31
Literatury o Wilnie i Wileńszczyźnie powstało niemało. Cieszyła się ona sympatią przed wojną, istniała w ocenzurowaniu w PRLu, temat podejmowano na emigracji. Po wojnie w większości opisywała wojenną gehennę, życie na obczyźnie. A co działo się na terenach na Wschodzie, na których pozostali Polacy? Świadectw takich niewiele. Szczególnie, jeśli chodzi o dokonania, tworzone przez naocznych świadków. Niektóre moje opowiadania obrazują trudny świat człowieka, wychowanego w polskiej tradycji, ale żyjącego w twardych sowieckich realiach. Zdarzenia, mimo fabuły literackiej, są rodzajem dokumentu, bowiem ludzie noszą swe prawdziwe nazwiska. To hołd, który oddałem rodzinie, krewnym. Dzięki jednemu opowiadaniu moi dziadkowie Piotrowscy pośmiertnie zostali upamiętnieni za uratowanie podczas wojny rodziny żydowskiej. Jest to próba przypomnienia o nas, Polakach na Wileńszczyźnie. W książce zawarłem drogie dla mnie zdjęcia z archiwum rodzinnego (RM).

Zapraszam serdecznie! 

Informacja o naszych działaniach na www: facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji