Nowy numer kwartalnika "Znad Wilii"


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, w dystrybucji jest nr 4/68 kwartalnika "Znad Wilii". Proszę pamiętać, nabywając czasopismo, wspieracie Państwo polskie słowo na Litwie!ZNAD WILII to 160 stron fascynującej lektury! M.in. w numerze:

MÓJ KĄT EUROPY W felietonie "Trudny do ogarnięcia rok 2016 a Znad Wilii" red. naczelny pisze o sytuacji Polaków litewskich, potrzebie kreatywnych i charyzmatycznych liderów, młodych i wykształconych, potrafiących prowadzić negocjacje w duchu czasu i tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego.

20 LAT INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE Mariusz Gasztoł, jako były dyrektor tej placówki, wspomina lata swej pracy i ówczesne przedsięwzięcia na niwie kultury.

ZNAD DNIEPRU "W roku poszukiwań i przemian" nasz korespondent własny, Maciej Mieczkowski, szkicuje życie na Ukrainie, więcej czasu poświęca rozmowom wokół (nie)przyjęcia filmu "Wołyń", zagadnieniom związanym z interpretacją trudnej historii Ukrainy, upamiętnieniem postaci Marszałka Piłsudskiego w tym kraju.

ZNAD PREGOŁY Prof. Mieczysław Jackiewicz pisze o organizacjach polskich w obwodzie kaliningradzkim, Polakach tam mieszkających.

ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY Leonard Drożdżewicz nawiązuje do tematu Miłosierdzia w Wilnie i Krakowie, powraca do źródeł "Znad Wilii", pisze o "Dziadach", wystawionych przez Teatr Wierszalin w Supraślu.

KAWIARNIA LITERACKA prezentuje najnowsze wiersze pochodzącego z Wilna prof. Władysława Zajewskiego, publikowane są młode wiersze obiecującego poety Daniela Krajczyńskiego z Trok. W adnotacji pt. "W zakolu Wilii", w kręgu poezji dr Józef Szostakowski sygnalizuje niedawno wydaną antologię wierszy młodych poetów pod tymże tytułem, zaś Leonard Drożdżewicz omawia "Słownik biograficzny Tatarów polskich XX wieku".

RODOWODY Prof. Mieczysław Jackiewicz pisze o przodkach Stanisława Moniuszki.

DROGI DO POLSKI Wspomnienia prof. Michała (Michajło) Seliwaczowa, naukowca z Kijowa "Niczym romantyczna Latarnia" we wzruszający, czasem żartobliwy sposób opowiadają o jego wielkim przywiązaniu do Polski, o fascynacji kulturą polską.

PODRÓŻE PRZED LATY Urodzony w Mołodecznie Tadeusz Pardej z Pisza w "Wyprawie do Wilna i na Łotwę" opisuje pierwsze swe odwiedziny w ojczystych stronach jego krewnych i rodziny.

PASJE "W Zapiskach uczestnika i obserwatora" znajdziemy relacje z wystaw, z udziałem m.in. artysty malarza Czesława Połońskiego z Wilna, relację z festiwalu filmów tworzonych przez Polaków i o Polakach zagranicą EMiGRA, zapiski działań literackich i kulturalnych wilnian, w tym ze spotkania w Paryżu nt. stanu oświaty i kultury polskiej dzisiaj na Litwie. Poczet twórców literatury wileńskiej zawiera ich notki od XVI wieku do roku 1945 i drukowany jest alfabetycznie w odcinkach. W tym numerze - odcinek 15 (litera K).

LISTEM i MAILEM. POCZTA REDAKCYJNA zawiera listy Czytelników.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z przedstawieniem też wydarzeń z udziałem Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej i in.). Sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, a przede wszystkim nowości wydawnicze. Są to informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów, ludzi stąd pochodzących.

Pismo bogato ilustrowane, zawiera dużo fotografii z Wilna i d. Kresów, posiada kolorowe wklejki (tym razem z malarstwem współczesnym Czesława Połońskiego z Wilna).

"Znad Wilii" w Wilnie: w Polskiej Galerii Artystycznej "Znad Wilii" (ul. Išganytojo 2/4), w księgarniach Elephas (ul. Olandų 11), Akademinė Knyga (ul. Universiteto 4), Katalikų Pasaulis (ul. Šventaragio 5, przy pl. Katedralnym), Rūdninkų knygynas (ul. Rūdninkų 20).

W Polsce i w Warszawie: W salonikach-kioskach RUCH-u i sieci Garmond Press, w księgarni im. B. Prusa (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spotkań z Historią (Karowa 20). Czasopismo wysyłamy pocztą. Zamówić można mailem lub telefonicznie: +48 508764030 (w Polsce) i 370 68469052 (na Litwie).

Informacja o naszych działaniach na www: facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji