Nowy numer kwartalnika "Znad Wilii"


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, w dystrybucji jest nr 2/66 kwartalnika. Proszę pamiętać, nabywając czasopismo: wspieracie Państwo polskie słowo na Litwie, pomagacie zaistnieć odradzającej się tam twórczej inteligencji polskiej!



"Znad Wilii" to 160 stron fascynującej lektury! W najnowszym numerze m.in.:

MÓJ KĄT EUROPY W felietonie "Dwa bieguny" red. naczelny pisze o sytuacji Polaków litewskich od wewnątrz, o trudnej ich własnej drodze zachowania integracji i znalezienia się w realiach litewskich.

IN MEMORIAM Leonard Drożdżewicz przywołuje postać Jakuba Wołąsiewicza, Ambasadora w Tallinnie i Konsula Generalnego w Doniecku.

20 LAT INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE Andrzej Kierulis wspomina drugiego dyrektora placówki Ryszarda Badonia.

ZNAD DNIEPRU Trudną mozaikę dnia powszedniego w Kijowie i na Ukrainie, o jej bohaterach i szukaniu własnej tożsamości opisuje nasz korespondent Maciej Mieczkowski, szkicując życie w tym kraju pełne rozterek i znaków zapytania.

ZNAD PREGOŁY Irina Treń z Obwodu Kaliningradzkiego tym razem pisze o Polakach i Litwinach w dawnym Insterburgu (ob. Czerniachowsk).

ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY O obywatelu Kresów, Edwardzie Woyniłłowiczu z Mińska Litewskiego, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się.

KAWIARNIA LITERACKA: ŚLADAMI SIENKIECZOWSKIEGO POTOPU NA LITWIE to także obszerna relacja z XXIII Międzynarodowego Festiwalu Poetyckiego MAJ NAD WILIĄ, bogato ilustrowana zdjęciami. W dziale tym znajdziemy wiersze Tomasza Snarskiego i omówienie jego książki "Werblista". Tomasz Otocki pisze o książce wspomnieniowej "Życie w kręgu wielu kultur" lwowianina Adama Bajcara, zaś Teresa Zajewska o opracowaniu "Tobie dziś czyniem z serc swych ofiary", o historii pieśni religijnych autorstwa Janusza Jasińskiego i Zenony Rondomańskiej. W swym eseju pt. "Ziemia bogata w talenty" Romuald Mieczkowski nawiązuje do dziejów literatury polskiej na Litwie, w tym do tych mało znanych.

WIĘŹNIOWIE GUŁAGU Z WILEŃSZCZYZNY O trudnych losach swojej rodziny, pełnych dramatycznych kart z zesłania pisze w bardzo wzruszający sposób, a jednocześnie konkretny i dokumentalny wilnianka Tamara Justycka.

POWSTAŃCZO-MORSKA PRZESZŁOŚĆ POŁĄGI O mało znanych kartach historii dostawy broni powstańcom 1863/1864 przez Połągę pisze Andrzej Kotecki.

MIKOŁAJ KOPERNIK W WILNIE O tym również mało znanym fakcie pisze prof. Mieczysław Jackiewicz.

SZKOLNICTWO Julia Kryszewska, wilnianka, uczęszczająca do szkoły w Wilnie przed wojną, wspomina tamtejsze szkolnictwo i ducha panującego w oświacie.

POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ zawiera ich notki od XVI wieku do roku 1945 i drukowany jest alfabetycznie w odcinkach.

LISTEM i MAILEM (POCZTA REDAKCYJNA) zawiera listy z uwagami i spostrzeżeniami Czytelników.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z przedstawieniem też wydarzeń z udziałem Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej i in.). Sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, wydawnictwa. Informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów. Pismo bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki (tym razem "Śladami Potopu na Litwie").

"Znad Wilii" w Wilnie: w Polskiej Galerii Artystycznej "Znad Wilii" (ul. Išganytojo 2/4), w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), w księgarniach Elephas (ul. Olandų 11), Akademinė Knyga (ul. Universiteto 4), Katalikų Pasaulis (ul. Šventaragio 5, przy pl. Katedralnym), Rūdninkų knygynas (ul. Rūdninkų 20). 

W Polsce i w Warszawie: W salonikach-kioskach RUCH-u i sieci Garmond Press, w księgarni im. B. Prusa (Krakowskie Przedmieście 7), w Domu Spotkań z Historią (Karowa 20). Czasopismo wysyłamy pocztą. Zamówić można mailem lub telefonicznie: +48 508764030 (w Polsce) i 370 68469052 (na Litwie). Informacja o naszych działaniach na www: facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt

Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji