Nowy numer kwartalnika "Znad Wilii"


Okładka kwartalnika "Znad Wilii", fot. znadwiliiwilno.lt
Drodzy Przyjaciele, Szanowni Państwo, w dystrybucji jest nr 1/65 kwartalnika "Znad Wilii".
"Znad Wilii" to 160 stron fascynującej lektury! W numerze m.in.:

MÓJ KĄT EUROPY
W felietonie "25 lat temu ruszyły na nas czołgi" red. naczelny pisze o postawach Polaków litewskich w tamtych czasach, o niespełnionych nadziejach i niewykorzystanych możliwościach, sytuacji obecnej.

IN MEMORIAM przywołuje postać zapomnianego poety z Birż, więźnia gułagu, wilnianina zmarłego w Chicago, Leonarda Gogiela oraz Stefana Figlarowicza, fotografika z Gdańska, zafascynowanego Wilnem.

OJCZYZNA-WILEŃSZCZYZNA: "Mój czas przeszły i niedokonany: album zdjęć i wspomnień" to wspomnienia Jerzego Downarowicza, oddające we wzruszający sposób klimat przedwojennego Wilna i z czasów wojny.

POLACY NA LITWIE KOWIEŃSKIEJ: Hipolit Pereszczako z Poniewieża upamiętniony został przez jego krewną Tamarę Justycką, pasjonatkę badań archiwalnych, która jest autorką niezmiernie ważnej publikacji, o charakterze praktycznym, w odpowiedzi na pytanie, z jakim zgłaszaja się często do Redakcji Czytelnicy: ARCHIWA WILEŃSKIE: "Jak korzystać ze skarbnicy wiedzy?"

20 LAT INSTYTUTU POLSKIEGO W WILNIE: Początki działalności wspomina pierwszy dyrektor placówki Wojciech Wróblewski.

MNIEJSZOŚCI NARODOWE: "5 lat na rzecz praw Polaków na Litwie w Parlamencie Europejskim" to zapis epopei młodego prawnika Tomasza Snarskiego, który skierował swą petycję do PE, dot. praw językowych Polaków na Litwie. Zapis ten uzupełnia obszerne kalendarium wydarzeń i publikacji z tym związanych.

ZNAD DNIEPRU: "Nadzieja czyli Nadija". W stałej korespondencji z Kijowa Maciej Mieczkowski obrazowo szkicuje trudne życie, pełne rozterek i znaków zapytania w stolicy Ukrainy i całym kraju.

ZNAD PREGOŁY: "Frieda Jung"-  Irina Treń z Obwodu Kaliningradzkiego pisze o najbardziej znanej poetce i pisarce na Prusach Wschodnich.

ZNAD DOLINY ŁOSOŚNY: Leonard Drożdżewicz przytacza wspomnienia o Zbigniewie Kiwercie oraz o historyku teatru Jerzym Timoszewiczu.

STUDIA PO SĄSIEDZKU: "Bałtystyka i ja" to refleksje Polki Magdaleny Paškevičienė, absolwetki tego kierunku, zafascynowanej językiem litewskim, z szukania pracy w tym zakresie w Wilnie.

KAWIARNIA LITERACKA zaprasza na XXIII Międzynarodowy Festiwal Poetycki MAJ NAD WILIĄ w dniach 29 maja - 2 czerwca, pod hasłem ŚLADAMI POTOPU H. SIENKIEWICZA NA LITWIE. Swój udział zapowiedzieli liczni goście, w tym poetka z Meksyku. Korespondują z tym strofy wileńskie Mariusza Olbromskiego oraz wiersze znanego poety Rimvydasa Stankevičiusa, w przekładzie młodego Litwina z Polski Jonasa Jankauskasa.

W "Mało znanych kartach literatury" znajdziemy opowieść o dramacie zapomnianego poety Andriusa Vistelisa (Wisztelewskiego), piszącego po litewsku i po polsku.

W cyklu "Przeczytane" zamieszczamy recenzję Janusza Palucha na ostatni tomik poezji Alicji Rybalko oraz jakże diametralnie inną recenzję, Mieczysława Jackiewicza, na głośną książkę Rūty Vanagaitė "Mūsiškiai" (Nasi), która jako pierwsza autorka litewska zmierzyła się z problemem ludobójstwa Żydów, dokonanym przez Litwinów. Autor przytacza również materiały z innych źródeł.

ZAPIŚNIK DZIAŁAŃ TWÓRCZYCH i POCZET TWÓRCÓW LITERATURY WILEŃSKIEJ zawierający ich notki od XVI wieku do roku 1945, drukowany alfabetycznie w odcinkach, jak i "Nasze okienko wystawowe" (kolorowa wklejka, tym razem z reprodukcjami prac ukraińskiej artystki Aliny Potemskiej), znajdują się w dziale PASJE W LISTEM i MAILEM czyli POCZCIE REDAKCYJNEJ drukowane są uwagi i spostrzeżenia Czytelników.

LITWA-POLSKA. Z MIESIĄCA NA MIESIĄC. WYDARZENIA, FAKTY, OPINIE. Nigdzie Państwo nie znajdą tak pełnej kroniki relacji polsko-litewskich, z udziałem mniejszości polskiej na Litwie i litewskiej w Polsce, działalności odrębnych placówek (Instytut Polski w Wilnie, Litewskie Centrum Kultury w Warszawie, Dom Kultury Polskiej i in.). Sygnalizowane są nagrody i nobilitacje, wydawnictwa. Informacje szczególnie przydatne dla zainteresowanych regionem badaczy, studentów.

Pismo bogato ilustrowane, posiada kolorowe wklejki. Do nabycia w księgarniach: w Domu Kultury Polskiej (ul. Naugarduko 76), Elephas (ul. Olandų 11), Akademinė Knyga (ul. Universiteto 4), Katalikų Pasaulis (ul. Šventaragio 5, przy pl. Katedralnym), Rūdninkų knygynas (ul. Rūdninkų 20). Zamówić na Litwie można mailem i tel. 370 68469052. Informacja o naszych działaniach na www. facebook.com/znadwilii, znadwiliiwilno.lt


Materiał nadesłany. Publikacja bez skrótów i redakcji