Nowi urzędnicy w Samorządzie Rejonu Wileńskiego


Robert Komarowski, fot. Archiwum ASRW
W ubiegłym tygodniu podczas sesji Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprzysiężony został nowy radny Vytautas Zinkevičius, a nowym wicedyrektorem Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego mianowano Roberta Komarowskiego.
Vytautas Zinkevičius zastąpił nowo wybraną posłankę na Sejm RL Viliję Filipovičienė. Robert Komarowski będzie pracował na stanowisku, które zajmowała Rita Tamašunienė. Ta została wybrana do Sejmu RL i jest obecnie starostą frakcji AWPL.

Robert Komarowski z wykształcenia jest fizykiem. Ponadto w roku 2009 na Uniwersytecie Michała Römera w Wilnie uzyskał stopień magistra w zakresie zarządzania placówkami oświatowymi. Od roku 2005 Komarowski był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wesołówce, w rejonie wileńskim.

Spośród 24 radnych aż 23 oddało swój głos na Roberta Komarowskiego. Jedna karta do głosowania została uznana za nieważną.

Na podstawie: vrsa.lt