Nowi studenci w seminariach duchownych


Fot. Seminarium Duchowne św. Józefa w Wilnie, fot. vilnensis.lt
Dziewięciu kandydatów przyjęto w tym roku na kurs propedeutyczny do seminariów duchownych na Litwie – sześciu w Wilnie i trzech w Kownie. Obecnie na Litwie działają trzy seminaria – w Wilnie, Kownie i Telszach. W Seminarium Duchownym im. Biskupa Vincentasa Borisevičiusa w Telszach działa jedynie kurs propedeutyczny (przygotowawczy), po którym studenci kontynuują naukę w Kownie.
30 lipca odbył się egzamin wstępny do Seminarium Duchownego św. Józefa w Wilnie. Decyzją komisji rekrutacyjnej na kurs propedeutyczny przyjęto sześciu kandydatów. Podczas egzaminu wstępujący na uczelnię musieli się wykazać wiedzą z katechizmu, napisać esej, odbyć spotkanie z psychologiem.

W ubiegłym roku do seminarium duchownego w Wilnie przyjętu siedmiu studentów.

Do Seminarium Duchownego w Kownie wpłynęło sześć podań. 2 sierpnia po ustnym i pisemnym egzaminie z katechizmu na kurs propedeutyczny z sześciu kandydatów przyjęto trzech – jeden pochodzi z Wiłkawiszek, dwaj – z diecezji telszańskiej. Oprócz tego po urlopie akademickim do seminarium wróciło dwóch studentów.

W ubiegłym roku do seminarium w Kownie przyjęto czterech kandydatów.   

Czas propedeutyczny ma za zadanie wprowadzenie w życie duchowe, odkrycie mocy formacyjnej Słowa Bożego (Lectio divina) i życie liturgią. Jest także pomocą w zdobyciu dojrzałości ludzkiej i integracji osobowej w oparciu o klasyczną kulturę humanistyczną. Okres propedeutyczny stwarza także okazję uzupełnienia wiedzy religijnej oraz wykształcenia ogólnego.

 Na podstawie: bernardinai.lt, pl.wikipedia.org