Nowe odznaczenie z okazji stulecia niepodległości Polski


Fot. prezydent.pl/Krzysztof Sitkowski
Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek, 6 sierpnia, w Krakowie ustawę o Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości. Ma on być dowodem wdzięczności i wyrazem szacunku dla osób, które szczególne zasłużyły się dla państwa i społeczeństwa.


Podpisanie ustawy, którą Sejm uchwalił 15 czerwca, odbyło się w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wcześniej prezydent wziął udział w uroczystościach na Oleandrach – w rozpoczęciu 53. Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości ma być odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym żyjącym obywatelom polskim w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 20182021.

Na srebrnym medalu o średnicy 35 mm znajdują się między innymi daty 1918–2018 oraz napis POLONIA REDIVIVA (Polska odrodzona). Jego wygląd nawiązuje do odznaczenia z 1928 roku, które w II Rzeczpospolitej ustanowiła Rada Ministrów w związku z 10. rocznicą odzyskania niepodległości.

„Głównym elementem tego medalu jest orzeł w koronie, orzeł ma otwarte skrzydła, ponieważ chce wznieść się do lotu. Jest gotowy, będzie chciał szybować i piąć się coraz wyżej tak, jak chcemy, by pięła się nasza ojczyzna” – powiedział prezydent Andrzej Duda, który był inicjatorem ustanowienia medalu. 

Medalem odznaczane będą wszystkie osoby, które przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Polski i które wykazały się nienaganną służbą publiczno-cywilną lub wojskową, walczyły o niepodległość Polski, działały na rzecz przemian demokratycznych, podejmowały ważną aktywność zawodową i społeczną, a także na polu nauki, literatury i sztuki.

Odznaczenie będzie nadawane zarówno kombatantom i osobom działającym na rzecz przemian demokratycznych, jak i przedstawicielom młodego pokolenia. Medal będą mogli otrzymać też posłowie i senatorowie, urzędnicy państwowi i samorządowi, jak również przedstawiciele organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, przedsiębiorcy i pracownicy różnych branż.

Zgodnie z ustawą o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości nowe wyróżnienie będzie nadawane przez prezydenta z własnej inicjatywy lub na wniosek premiera, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.


Projekt awersu i rewersu Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, fot. prezydent.pl

Na podstawie: PAP, IAR, prezydent.pl