Nowe muzeum w Wilnie: Muzeum Zabawek


Fot. wilnoteka.lt
W piątek, 7 grudnia, tuż obok katedry, przy ul. B. Radziwiłłówny (B. Radvilaitės 7/2) w Wilnie zostanie otwarte Muzeum Zabawek, które powstawało przez ostatnie dwa lata.
Ekspozycja muzealna została podzielona na trzy działy tematyczne: archeologiczny, etnograficzny i współczesny.

W jednej z sal znajdą się kopie zabawek odnalezione podczas wykopalisk archeologicznych, obecnie przechowywane w jedenastu różnych muzeach Litwy. W Muzeum Zabawek nie będzie oryginałów zabawek dawnych, gdyż wymagałoby to specjalnych zabezpieczeń, odpowiednio napowietrzanych sal i specjalistycznych gablot.

"Znajdą się tutaj kopie albo rekonstrukcje znalezisk archeologicznych, tak więc zwiedzający będą mogli w jednym miejscu podziwiać niezwykłe XIII-XVIII-wieczne dziedzictwo kulturowe, którym stały się zabawki, ale będzie to też sposób na aktywne spędzanie czasu, kiedy można będzie dotknąć, pobawić się, zbadać mechanizmy działania zabawek" - powiedziała jedna z założycielek muzem, Indrė Jovaišaitė-Blaževičienė.

Wizją muzeum jest stworzenie współczesnego interaktywnego centrum edukacyjnego, które nie tylko będzie pokazywało, ale zachęcało do zabawy, a jednocześnie do poszukiwań odpowiedzi na pytania: Kto?, Gdzie?, Kiedy? - napisano na rozbudowanej stronie internetowej muzeum (http://zaislumuziejus.lt/lt/vizija).

Obok sali zabawek i gier dawnych znajdą się kolekcje wyrobów branży zabawkarskiej XIX i XX wieku, na które składają się darowizny osób prywatnych.Ta ekspozycja będzie stale zmieniana, unowocześniana i uzupełniana. Obecnie zbiór muzealny liczy ponad tysiąc eksponatów. Do najstarszych wyrobów z tego okresu zaliczane są lalki wyprodukowane w latach 1935-1936 w Kownie.

Stale też będzie uzupełniana kolekcja zabawek współczesnych.

Na podstawie: BNS, zaislumuziejus.lt, inf.wł.