Nowe możliwości dla polskich przedsiębiorców na Litwie


„Twórzmy narodowy kapitał polskimi firmami” – pod takim hasłem w piątek, 23 lutego w Wilnie odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa z polskimi przedsiębiorcami na Wileńszczyźnie. Po prezentacji dotychczasowej działalności i celów Rady została podpisana deklaracja utworzenia jej wileńskiego oddziału na Litwie. Członkowie stowarzyszenia mają nadzieję, że pomoże to we wzmacnianiu pozycji małych i średnich przedsiębiorców polskich zarówno w kraju, jak i za granicą.
Rada powstała w maju 2017 roku. Jest stowarzyszeniem polskich przedsiębiorców, którzy swoją działalność opierają na uczciwych zasadach gospodarki wolnorynkowej, patriotyzmie gospodarczym oraz wartościach chrześcijańskich. Jej celem jest zbudowanie silnej pozycji małych i średnich przedsiębiorstw polskich oraz wspieranie rozwoju polskiego kapitału przedsiębiorczości w kraju i za granicą. Podczas piątkowego spotkania przedstawiciele Rady zaprezentowali program Kapitał Polonii, który ma przyczynić się do realizacji tych zadań. W planach Rady na 2018 rok jest ponadto promocja obligacji polonijnych, które umożliwiają finansowanie przedsięwzięć gospodarczych realizowanych w Polsce, organizacja Szkoły Biznesu oraz dalsze działania edukacyjne i udział w konferencjach.
 
Prezes Rady Piotr Hofman powiedział, że organizacja największy nacisk kładzie na edukację swoich członków i uświadamianie im, że wspólnie mogą zdziałać więcej. „Uważam, że powinniśmy w ramach małych i średnich przedsiębiorstw zacząć myśleć o tym, że łącznie jesteśmy silnym i bardzo ważnym elementem gospodarki nie tylko polskiej, ale i światowej. (...) Mimo tego, że sama pojedyncza polska czy litewska mała firma nie ma możliwości przebicia się i wygrania w walce z konkurencją dużych korporacji, to jeżeli zjednoczy się, zbuduje pewne konsorcjum takowych współpartnerów i będzie realizować cel gospodarczy razem z nami, to już stanowi taką siłę, która może tę walkę wygrywać i być po prostu dużo bardziej konkurencyjna” – powiedział P. Hofman w rozmowie z Wilnoteką. 

W czasie prezentacji przedstawiciele zarządu: Piotr Hofman i Marek Kordas podpisali deklarację utworzenia przedstawicielstwa Rady na Litwie – pierwszego zagranicznego oddziału stowarzyszenia. W skład zespołu, który ma zająć się jego organizacją weszli: Bronisław Tuczkus, Grzegorz Klonowski, Władysław Kutuć, Jarosław Wołkonowski i Zygmunt Klonowski. Wydawca „Kuriera Wileńskiego” i przewodniczący Klubu Gazety Polskiej w Wilnie przedstawił główne zadania stojące przed wileńskim oddziałem: szukanie nowych form współpracy dla drobnego biznesu, możliwości integracji i rozwoju w ramach polskiej gospodarki oraz czerpania z jej doświadczenia. Podkreślił, że oddział nie ma być konkurencją dla już istniejących na Litwie organizacji biznesowych, ale organem doradczym, pomocniczym i pośredniczącym pomiędzy Radą a lokalnymi przedsiębiorcami.

Zygmunt Klonowski wspomniał także o dwóch istotnych problemach: monopolu skandynawskich banków na Litwie, które doprowadziły do upadku wielu drobnych firm oraz trwającej likwidacji Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP. Przedstawiciele zarządu Rady zadeklarowali, że postarają się zająć tymi sprawami jeszcze przed wizytą premiera Mateusza Morawieckiego na Litwie.

Rada, która powstało jako jedna z inicjatyw Klubów Gazety Polskiej, stawia także na współpracę z mediami. O jej działaniach na bieżąco informują przede wszystkim „Gazeta Polska”, Telewizja Republika oraz portal niezalezna.pl. Jak powiedział Z. Klonowski: „Dzisiaj tylko można mieć sukces, przyciągając szerokie rzesze uczestników, przedsiębiorców – i tutaj właśnie potrzebne są media, żeby nagłośnić cele, nagłośnić idee. Bez mediów nie da się nic osiągnąć”.

Swoją pomoc dla małych i średnich przedsiębiorców oraz tych, którzy dopiero planują uruchomić własną firmę, w ramach Rady Gospodarczej oferuje Instytut Innowacyjności. Tomasz Hoffmann, który podczas spotkania zaprezentował działalność Instytutu podkreślił, że Polska jest obecnie bardzo przychylna działaniom polskich przedsiębiorców nie tylko w kraju, ale również za granicą, jednak dla osób działających poza jej systemem start może okazać sie trudny. „Zdajemy sobie sprawę, że znajomość języka polskiego Polakom mieszkającymi poza granicami mocno pomaga, ale dotarcie do właściwych instytucji, poznanie innych przedsiębiorstw, z którymi mogliby współpracować, laboratoriów, pozyskanie pierwszych pracowników – to są te rzeczy, które Instytut wspiera i pomaga uruchomić” – powiedział w rozmowie z Wilnoteką. Jednocześnie dodał, że polski rząd przeznacza środki finansowe mające wspomóc inwestycje i przedsiębiorczość z polskim kapitałem. Zachęcił, aby korzystać z pomocy Instytutu przy pozyskiwaniu tych pieniędzy. „Szkoda by było z tych funduszy nie korzystać” – powiedział T. Hoffmann.

Kolejne spotkanie wileńskiego oddziału Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa poświęcone będzie współdzielczości oraz poszukiwaniom obszarów współpracy pomiędzy polskimi i litewskimi firmami. Więcej informacji na temat działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie internetowej www.radagospodarcza-sws.pl.

 
Zdjęcia i montaż: Edwin Wasiukiewicz