„Nostalgia” – wystawa Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa”


Mat. prom. organizatorów
31 sierpnia–30 września 2018 r. w Etnograficznym Muzeum Wileńszczyzny przedstawiona zostanie wystawa „Nostalgia” Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa”.Twórczy Związek Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa” powstał w Wilnie w 1993 roku. Związek założyli artyści malarze mieszkający w Wilnie i jego okolicach: Władysław Lawrynowicz, Stanisław Kaplewski, Danuta Lipska, Lilia Milto i Anna Kudriaszowa. Oprócz pasji malarskiej łączy ich też poczucie przynależności do polskiej kultury oraz miłość do ojczystego kraju. Zorganizowali ponad 100 wystaw autorskich, zbiorowych i tematycznych.

Związek Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa” jest znany nie tylko na Litwie, lecz także w Polsce. Wystawy artystów były eksponowane w Polsce, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Niemczech, we Francji, w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, w USA. Członkowie Związku od lat współpracują ze znanymi polskimi poetami Wileńszczyzny i ilustrują ich książki.„Nostalgia” – wystawa Twórczego Związku Polskich Malarzy na Litwie „Elipsa” 
Muzem Etnograficzne Wileńszczyzny
31 sierpnia–30 września 2018 r.