Noc Kultury. 100 Uśmiechów, Wilia, Zgoda


Mat. prom. organizatorów
15 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w ramach festiwalu Noc Kultury przy centralnym wejściu Domu Kultury Polskiej w Wilnie wystąpią: dziecięco-młodzieżowy zespół „100 Uśmiechów”, Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”, Zespół Tańca Ludowego „Zgoda”.

Dziecięco-młodzieżowy zespół „100 Uśmiechów”  zespół tańca powstał w 1996 roku w Wilnie. Jest to zespół reprezentacyjny Gimnazjum im. Adama Mickiewicza i szkoły-przedszkola „Źródełko”. W składzie tańczy około 120 osób: dzieci i młodzież w różnym wieku. Repertuar jest bogaty i zróżnicowany. Znajdują się w nim zarówno tańce ludowe, jak i różnorodne układy taneczne z elementami tańców nie tylko ludowych.

Polski Zespół Artystyczny Pieśni i Tańca „Wilia”  jest najstarszym zespołem na Wileńszczyźnie, który już 55 lat propaguje polską kulturę, folklor i tradycje na Litwie, jak też poza jej granicami. Zespół bierze aktywny udział w krajowych oraz międzynarodowych festiwalach i przeglądach, ma na swym koncie ponad 1500 koncertów na różnych scenach Litwy i nie tylko. Za całokształt działalności artystycznej i kultywowanie tradycji polskich na Litwie zespół został wyróżniony wieloma odznakami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej. Zespół ma w swoim repertuarze polskie tańce narodowe, suity regionalne z prawie wszystkich regionów Polski oraz bliskie sercu pieśni i tańce ziemi wileńskiej. Dzisiaj zespół liczy około 140 osób, w tym: podstawowy skład zespołu, dziecięce grupy (taneczna i wokalna) oraz kapela.

Zespół Tańca Ludowego „Zgoda – powstał w 1988 r. w podwileńskim osiedlu Rudomina jako wynik potrzeby poznania i promowania polskiego dziedzictwa folklorystycznego. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz, który dotychczas pełni funkcję kierownika i choreografa zespołu. Po pierwszych koncertach „Zgoda” zwróciła na siebie uwagę swą oryginalnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodych artystów, którzy w trzech sekcjach: tanecznej, wokalnej i kapeli rozwijają swoje talenty i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. Wieloletnia praca i zaangażowanie się kierownictwa oraz członków nadało zespołowi specyficzny charakter. W swoim repertuarze „Zgoda” posiada narodowe i regionalne tańce Polski, różne programy i obrazki sceniczne, prezentujące folklor ziemi wileńskiej  „Jarmark kaziukowy”, „Zabawy nad Wilią”.Noc Kultury. 100 Uśmiechów, Wilia, Zgoda
Dom Kultury Polskiej w Wilnie
15 czerwca 2018 r., godz. 19.00
Wstęp wolny
Data: 
15.06.2018 - 19:00