Niezrealizowane wileńskie projekty XX wieku – wykład i wycieczka z udziałem znanego historyka Waldemara Wołkanowskiego


Mat. prom. organizatorów
W ramach wystawy „Niezrealizowane wileńskie projekty XX wieku” prezentowanej w Muzeum m. Wilna (ul. Vokiečių 6) odbędzie się prelekcja polskiego naukowca-historyka, znawcy architektury i historii Wilna Waldemara Wołkanowskiego oraz wycieczka prowadzona przez niego.
  • 14 października 2021 r. o godz. 12.00 wycieczka po mieście pod tytułem: „Wilno – obrazki z przeszłości. Trudny kompromis – rozważania o architekturze Wilna okresu międzywojennego”. Wycieczkę poprowadzi dr Waldemar Wołkanowski. Początek spaceru przy pomniku Mendoga (ul. Arsenalo).
  • 14 października 2021 r. o godz. 18.00 w Muzeum m. Wilna wykład dra Waldemara Wołkanowskiego „Trudny kompromis – rozważania o architekturze Wilna okresu międzywojennego”.

Podczas wykładu polski historyk przedstawi zagadnienia ewoluowania drogi rozwoju architektury wileńskiej w okresie międzywojennym. Mowa będzie o dylematach związanych ze stopniowym odchodzeniem od konserwatywnego podchodzenia do architektury i urbanistyki historycznego miasta, do opracowanego w 1939 roku „Planu rozwoju Wilna”. Całość prelekcji będzie miała charakter interdyscyplinarny, tematyka architektury i urbanistyki przenikać się będzie ze sprawami społecznymi i dotyczącymi kultury i sztuki. Wśród poruszanych zagadnień będzie także część związana z niezrealizowanymi projektami (nie tylko architektonicznymi).

Waldemar Wołkanowski – historyk (Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Opole), autor książek i artykułów poświęconych historii Wilna.

Prelekcja w języku polskim z tłumaczeniem na język litewski. Wycieczka w języku polskim. Obowiązuje rejestracja na wycieczkę: barbara.orszewska@instytutpolski.pl. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Muzeum m. Wilna.

Niezrealizowane wileńskie projekty XX wieku – wykład i wycieczka z udziałem znanego historyka Waldemara Wołkanowskiego
Wilno
14 października 2021 r.

Data: 
14.10.2021 - 12:00 - 18:00