Niektórzy uczniowie będą mogli wrócić do szkół


Fot. pixabay
Uczniowie, którzy nie mają możliwości nauki w domach, będą mogli wrócić do szkół, by tu kontynuować naukę zdalnie – postanowił w środę, 20 stycznia, rząd. Rząd zezwolił też osobom samotnym i niepełnosprawnym na kontakt z osobami z innego gospodarstwa domowego. Rozporządzenie wchodzi w życie w czwartek, 21 stycznia.
To moralny dług wobec tych, którzy są samotni i naprawdę odczuwają duży stres psychiczny(...), a także wobec dzieci, które z różnych powodów nie mają warunków do nauki w domu” - powiedziała podczas posiedzenia premier
Ingrida Šimonytė.

Z danych Ministerstwa Oświaty Nauki i Sportu wynika, że około 25 tys. uczniów w kraju potrzebuje wsparcia w nauce, czyli dodatkowych konsultacji, sprzętu komputerowego, dostępu do internetu, wzmocnienia motywacji do nauki.

Ministerstwo opracowało pakiet środków pomocowych w celu zrekompensowania strat w nauce podczas pandemii. Wysokość pakietu wynosi 7,5 mln euro. Pieniądze zostaną przyznane na docelową pomoc konsultacyjną abiturientom, dzieciom z rodzin potrzebujących wsparcia, zapewnienia sprzętu komputerowego w szkołach, wzmocnienie kompetencji nauczycieli i opiekę nad dziećmi w szkole.

Ministerstwo Oświaty Nauki i Sportu wspólnie z Ministerstwem Opieki Społecznej opracowało system identyfikowania uczniów potrzebujących wsparcia w nauczaniu zdalnym.

Planuje się zatrudnienie wolontariuszy z organizacji pozarządowych do pomocy w opiece nad dziećmi, które przyjdą na naukę zdalną do szkół.

W celu zmniejszenia luk w nauce zostaną przyznane dodatkowe fundusze na indywidualne konsultacje nauczycieli, a w okresie letnim planowane są obozy edukacyjne.

Ministerstwo przeznaczy 6 mln euro na zakup laptopów z połączeniem internetowym dla dzieci do nauki zdalnej.

Na podstawie: lrv.lt, BNS