Niech „Pola Nadziei” zakwitną w naszych sercach...


Pola Nadziei, fot. hospisas.lt
Kwitnące żonkile głoszą o wiosennej edycji Kampanii „Pola Nadziei”. Już po raz czwarty kampanię organizuje nasze – pierwsze i jedyne na Litwie Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie. Jest to dom niosący pomoc osobom dotkniętym chorobą nowotworową, które przeszły już wszelkie procedury kliniczne.Przez wszystkie lata prowadzenia Kampanii „Pola Nadziei” żonkile (symbol jedności i solidarności z osobami chorymi) cieszą nasze oczy na wzgórzu przy ulicy Žiupronių, przy znakach granicznych na autostradach A1, A2, A3, A4, przy szpitalach i placówkach medycznych. Żonkile też zdobią otoczenia przy placówkach posługujących osobom niepełnosprawnym, centrach społecznych dla dzieci i dorosłych.

Jesienią, 8 października na placu Katedralnym jako przedstawiciele naszego Hospicjum razem ze Związkiem Harcerstwa Polskiego na Litwie i Skautami Litwy zorganizowaliśmy kiermasz, podczas którego mieszkańcy miasta i goście kupili cebulki żonkili i zasadzili je na na swoich podwórkach czy balkonach, przez co wyrazili jedność i solidarność z osobami chorymi. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swoje otwarte serca wsparli misję Hospicjum, a żonkile, które zakwitły, ozdabiają nasze otoczenie i cieszą serca mieszkańców.

Wiosenna edycja „Pól Nadziei” już się rozpoczęła, kwitnące kwiaty zapraszają jeszcze raz, by przemyśleć wagę i znaczenie jedności osób zdrowych i chorych. W ich imieniu proszę o przekazanie 2% podatku dochodowego na rzecz naszego Hospicjum. Dzięki temu darowi nasi chorzy w Hospicjum będą mieli życie w pełni i do końca bez cierpienia i w bliskości.

Z wdzięcznością,
s. Michaela Rak

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji