Naukowcy Uniwersytetu Wileńskiego rozpoczynają nowe badania archeologiczne w Kiernowie


Kiernów, fot. kernave.lt
Kiernów, miasteczko uważane za najstarszą stolicę Litwy i siedzibę pierwszych wielkich książąt litewskich, czekają pierwsze w swoim rodzaju badania archeologiczne, które mają znacznie poszerzyć naszą dotychczasową wiedzę o początkach państwa. Grupa archeologów Uniwersytetu Wileńskiego pod przywództwem dr. Gintautasa Vėliusa w ciągu najbliższych trzech lat planuje wszechstronnie zbadać jedno z pięciu grodzisk pozostałych na terenie dawnej stolicy – Górę Ofiarną (lit. Aukuro kalnas).

Naukowcy zapowiadają wyjątkowo szerokie i interdyscyplinarne badania w dziedzinach archeologii, geofizyki, archeobotaniki i paleozoologii, obejmujące czasy prehistoryczne i pierwsze stulecia istnienia państwa litewskiego. Zwany Litewską Troją rezerwat historyczno-archeologiczny w Kiernowie jest badany przez archeologów od wielu lat, jednak tego typu badania na Litwie przeprowadzone zostaną po raz pierwszy. 

„We współczesnej nauce grodziska postrzegamy nie tylko jako osady obronne, ale również jako świetne wskaźniki sytuacji społeczno-ekonomicznej danej epoki. Dokładna analiza grodzisk często okazuje się podstawowym narzędziem rekonstrukcji sposobu życia prehistorycznych społeczeństw” – mówi dr Gintautas Vėlius.  

Zdaniem przewodniczącego grupy archeologicznej, głównym celem tego projektu jest ustalenie i dokładna chronologizacja rozwoju funkcji kiernowskich grodzisk w społeczeństwach epoki żelaza i pierwszych stuleci istnienia państwa litewskiego. W ten sposób naukowcy chcą poznać system mieszkalny i obronny w geograficznym jądrze wczesnego państwa oraz odtworzyć model rozwoju tamtejszych grodzisk.

Głównym przedmiotem badań będzie Góra Ofiarna (lit. Aukuro kalnas) – grodzisko, które powstało i było używane przez miejscową ludność jeszcze w prehistorii, a później, w XIII-XIV w., okazało się też jednym z najważniejszych punktów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dzięki temu odzwierciedla zarówno prehistoryczne procesy osiedlania się społeczeństw w tym regionie, jak i historię tworzenia się oraz rozwoju państwa litewskiego. W innych ważnych punktach wczesnej Litwy – Trokach i Wilnie – miejsc o tak daleko sięgającej historii niestety nie ma. 

Archeolog Wydziału Historii Uniwersytetu Wileńskiego dr Gintautas Vėlius, który kilka poprzednich lat spędził na poszukiwaniu dowódców partyzantów litewskich, ma nadzieję, że powrót z XX w. do początków państwowości okaże się owocny – informacje i artefakty zebrane w trakcie badań będą mogły odnowić i zwiększyć ekspozycję muzeum Państwowego Rezerwatu Kultury w Kiernowie oraz dostarczą nowych danych o funkcjach i rozwoju grodzisk w tym regionie dla naukowców litewskich i zagranicznych.

Stanowisko archeologiczne w Kiernowie, składające się z pięciu grodzisk w 2004 roku zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie wchodzi ono w skład Państwowego Rezerwatu Kultury.


Na podstawie: www.naujienos.vu.lt.