Nauka zdalna – do końca roku szkolnego w rejonach wileńskim i solecznickim


Fot. Wilnoteka.lt
Warunki kwarantanny uległy złagodzeniu i rząd ogłosił, że od 25 maja do szkół i innych instytucji oświatowych mogą powrócić uczniowie. Jednak podjęcie ostatecznej decyzji pozostawił samorządom i samym szkołom. W rejonach wileńskim i solecznickim uczniowie do końca tego roku szkolnego będą uczyli się zdalnie.

„Samorząd Rejonu Solecznickiego, dyrektorzy rejonowych szkół i gimnazjów są jednego zdania, że w tym roku szkolnym proces edukacyjny ma być zakończony zdalnie. Pomimo łagodzenia warunków kwarantanny należy wziąć pod uwagę zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli, ponadto sytuacja epidemiologiczna nie jest do końca jasna. Kolejna sprawa, nauka na odległość w rejonie solecznickim przebiega sprawnie. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie przyzwyczaili się do pracy i nauki w domu, więc najlepiej i najbezpieczniej – nie wracać do szkoły w tym roku szkolnym” – powiedziała kierownik Wydziału Oświaty i Nauki Administracji Samorządu Rejonu Solecznickiego Regina Markiewicz.

Datę zakończenia roku szkolnego w każdej szkole ustali jej dyrektor w porozumieniu z Radą Szkoły.

Również Samorząd Rejonu Wileńskiego, biorąc pod uwagę obecną sytuację i potrzeby społeczności instytucji edukacyjnych, zaleca, aby od 25 maja szkoły ogólnokształcące rejonu wileńskiego kształcenie początkowe, a od 30 maja kształcenie podstawowe i średnie realizowały zdalnie.

Zaleca się prowadzenie konsultacji w szkołach (indywidualnych i grupowych) oraz zapewnianie pomocy edukacyjnej uczniom, którzy nie mieli odpowiednich warunków do nauki zdalnej zgodnie z programami kształcenia początkowego, podstawowego i średniego (nie posiadali sprzętu, odpowiedniego połączenia, nie zapewniono odpowiedniego wsparcia dorosłych itp.), a dyrektor szkoły decyduje się nie przeprowadzać procesu edukacji w szkole zgodnie z programami edukacji początkowej, podstawowej i średniej zdalnie.

Od 1 czerwca, zgodnie z ustaleniami szkół, nauka na odległość może być łączona z konsultacjami indywidualnymi i grupowymi. Sesja egzaminów maturalnych rozpocznie się 22 czerwca.

Na podstawie: salcininkai.lt, vrsa.lt