Nauczycieli dla polskich szkół będzie kształcić Centrum Edukacji Polonistycznej


Fot. wilnoteka.lt
Na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie będzie przygotowywana kadra dla szkół polskich na Litwie. Studia polonistyczne będą realizowane w Centrum Edukacji Polonistycznej działającym w w Akademii Oświaty w Wilnie. Takie uzgodnienie zostało osiągnięte w wyniku negocjacji na szczeblu politycznym. Centrum będzie kształciło nie tylko polonistów, lecz także nauczycieli innych przedmiotów. Jest to program długoterminowy.

Przez ponad 60 lat kadrę pedagogiczną dla szkół polskich na Litwie przygotowywał działający w Wilnie Litewski Uniwersytet Edukologiczny. W 2018 roku w wyniku reorganizacji uczelnia ta została połączona z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie. Studia pedagogiczne zostały przeniesione do Kowna. Zachowanie polonistyki o kierunku pedagogicznym w tej sytuacji było pod wielkim znakiem zapytania.

Od ćwierćwiecza filologia polska działa również na Uniwersytecie Wileńskim. W założeniu są to jednak studia neofilologiczne przygotowujące tłumaczy, edytorów, badaczy języka.

„Zależało nam na tym, żeby zachować obie wileńskie polonistyki, żeby po reorganizacji Litewskiego Uniwersytetu Edukologicznego zachować polonistykę, która przez ponad 60 lat kształciła nauczycieli dla szkół polskich” – powiedział Wilnotece Jarosław Narkiewicz, poseł na sejm Litwy.

Z przeprowadzonej analizy zapotrzebowania na nauczycieli wynika, że w perspektywie najbliższych 15 lat w szkołach polskich na Litwie będzie brakowało 12 polonistów, ale też około 30 nauczycieli klas początkowych, 29 – języka litewskiego, ponad 20 chemii i geografii, 40 – fizyków, aż 50 matematyków.

„Będziemy kształcili nie tylko polonistów. Wiadomo przecież, że jedna specjalizacja nauczycielom nie wystarczy. Studenci polonistyki będą więc mieli możliwość uzyskania dodatkowych kwalifikacji, na przykład nauczyciela języka angielskiego lub innych przedmiotów. Ważne jest również dokształcanie nauczycieli już pracujących w szkole, zdobycie przez nich nowych kompetencji, uzyskanie drugiej specjalizacji. Na początkowym etapie najwięcej uwagi poświęcimy więc czynnym zawodowo nauczycielom oraz tym osobom, które chciałyby powrócić do pracy w szkole” – zapowiedział rektor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie prof. Juozas Augutis.

Na studia na Uniwersytecie Witolda Wielkiego, a więc również w Centrum Edukacji Polonistycznej składają się trzy bloki. Jednym z bloków jest Artes Liberales – zasada, według której są budowane wszystkie kierunki studiów na tej uczelni. Są to przedmioty wspólne do wyboru dla studentów wszystkich kierunków, wykładane po litewsku. Jest też więcej zajęć z języka angielskiego. Kilka przedmiotów do wyboru z różnych dziedzin: socjologii, nauk ścisłych, sztuk pięknych również jest po litewsku. Pokaźny i ważny blok to studia pedagogiczne: pedagogika, psychologia, ochrona zdrowia.

Natomiast po polsku w Akademii Oświaty są wykładane wszystkie przedmioty polonistyczne. „Podstawowy zrąb naszych studiów jest w języku polskim. Są to przedmioty literaturoznawcze i językoznawcze. Nie tylko ściśle gramatyka czy ściśle literatura, lecz również podstawy retoryki, podstawowy przekładu, historia i kultura Polski, krajoznawstwo itp.” – poinformowała kierownik Centrum Edukacji Polonistycznej dr Henryka Sokołowska. Zaznaczyła jednocześnie, że przedmioty te są modelowane do potrzeb szkoły, z uwzględnieniem programów kształcenia.Zdjęcia: Edwin Wasiukiewicz, Mariusz Pyż, Gediminas Mažeika
Montaż: Aleksandra Konina
Współpraca: Karolina Matuszewska, Wiktoria Szymańska