Nauczyciele ze szkół polskich na Litwie uczestniczą w Kongresie Szkół w Toruniu


I Kongres Szkół z Polskim Systemem Nauczania w Toruniu, fot. facebook.com/Wspolnota.Polska
W Toruniu od poniedziałku trwa I Kongres Szkół z Polskim Systemem Nauczania działających w Obcych Systemach Edukacji. Wydarzenie organizują Zarząd Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we współpracy z Miastem Toruń. W obradach uczestniczy blisko 50 nauczycieli i dyrektorów szkół z Litwy, z Czech, z Białorusi, z Ukrainy i z Łotwy.

Uroczyste otwarcie I Kongresu Szkół Polonijnych odbyło się 22 października w toruńskim Dworze Artusa. Uczestników z Łotwy, Litwy, Ukrainy, Białorusi oraz Czech przywitali prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski, prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, a także przedstawiciele Senatu, MSZ oraz MEN.

„I Kongres Szkół z Polskim Systemem Nauczania działających w Obcych Systemach Edukacji podejmujemy w Toruniu z szacunkiem. Przyjaciołom tej wielkiej sprawy z kraju i zagranicy dziękuję za wybór Torunia na miejsce Państwa spotkania i wartościowej debaty. W Toruniu zawsze będziecie mogli liczyć na zrozumienie swoich planów i oczekiwań. Zawdzięczamy to wpływom różnych nacji na losy toruńskiego mieszczaństwa, ale także dojrzałej miłości torunian do wolnej Polski” – mówił prezydent Torunia Michał Zaleski.

W trakcie wydarzenia podpisano trójstronne porozumienie – list intencyjny w sprawie powołania Centrum Wspierania Szkół z Polskim Językiem Nauczania działających w obcych systemach edukacyjnych.

Celem przedsięwzięcia jest omówienie sytuacji szkół z polskim językiem nauczania działających w obcych systemach edukacyjnych oraz przedyskutowanie rozwiązań mogących pomóc lepiej i skuteczniej działać tym szkołom na Litwie, Ukrainie, Łotwie, Białorusi i w Czechach.

W trakcie obrad poruszane są takie tematy, jak podstawy prawne funkcjonowania szkolnictwa mniejszościowego na terenie Unii Europejskiej, polityka wsparcia szkolnictwa mniejszości narodowych prowadzona przez instytucje państwa polskiego. Przedstawiciele poszczególnych państw przedstawili podstawy prawne, system finansowania, uwarunkowania środowiskowe, poziom nauczania, perspektywy rozwoju, sukcesy i porażki oświaty polskiej w swoich krajach. Sytuację oświaty polskiej na Litwie przedstawił poseł na sejm, członek sejmowego Komitetu Oświaty i Nauki Jarosław Narkiewicz. W debacie na temat misji i celów głównych szkoły polskiej w obcym systemie edukacji uczestniczyła Agata Granicka, matka absolwentek Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

W środę, trzeciego dnia kongresu, przewidziane są wizyty studyjne w toruńskich szkołach. 

Na podstawie: wspolnotapolska.org, torun.pl