Nauczyciele z Litwy, Białorusi i Ukrainy spotkają się w Przemyślu


Fot. wspolnotapolska.org.pl
W Przemyślu w dniach 17-19 listopada odbędzie się I Wschodni Kongres Oświaty Polonijnej organizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" wraz z Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuropejską. W obradach udział wezmą nauczyciele języka polskiego z Ukrainy, Litwy i Białorusi oraz przedstawiciele organizacji oświatowych z tych krajów. Litwę na kongresie reprezentować będzie 15-osobowa grupa dyrektorów i nauczycieli polskich szkół oraz członków Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna".
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" cyklicznie organizowało w Ostródzie Światowe Zjazdy Nauczycieli Polonijnych, podczas których omawiane były zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego i o Polsce zarówno w krajach, gdzie istnieją szkoły polskie, jak i tych, w których dzieci poznają język ojczysty, historię i kulturę swego narodu w szkółkach weekendowych. Po raz pierwszy jest organizowane forum osób związanych ze szkolnictwem polskim w państwach położonych na wschód od Polski.

Jak zaznaczają organizatorzy, celem spotkania jest przedstawienie kondycji oświaty polskiej w kontekście prawa do nauki języka polskiego i w języku polskim na Ukrainie, Litwie i Białorusi oraz roli nauczyciela w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej.

Historię, obecny stan posiadania, problemy i perspektywy oświaty polskiej na Litwie przedstawi prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie "Macierz Szkolna" Józef Kwiatkowski. O szkolnictwie w języku polskim na Ukrainie będzie mówił prezes Związku Nauczycieli Polskich na Ukrainie Adam Chłopek, sytuację na Białorusi przedstawią wiceprezes Polskiej Macierzy Szkolnej w tym kraju Teresa Kryszyń i prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys. O działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ostródzie będzie mówił Dariusz Piotr Bonisławski - prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". 

Prezentacje te będą tematem pierwszej sesji. Druga sesja zostanie poświęcona sposobom rozwoju polskości na Wschodzie za pomocą narzędzi oświatowych. Zostaną m.in. przedstawione takie inicjatywy jak pobyty naukowe uzdolnionych uczniów na uczelniach wyższych, letnie pobyty edukacyjne dzieci z Litwy, Białorusi i Ukrainy w Polsce. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przedstawi ofertę dla nauczyciela i ucznia. Prof. Ewa Hoffman-Piotrowska z Uniwersytetu Warszawskiego poprowadzi warsztaty dla nauczycieli.

Honorowy patronat nad Kongresem objęła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Senatu Rzeczpospolitej Polski w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Na podstawie: wspolnota-polska.org.pl, inf.wł.