Narodowe Czytanie w Wilnie


Fot. na podstawie facebook.com
3 września 2020 r. o godz. 18.00 w Klubie Pisarzy w Wilnie (ul. Sirvydo 6) odbędzie się IV odsłona „Narodowego Czytania” w Wilnie.
Narodowe Czytanie to ogólnokrajowa akcja rozpowszechniania czytelnictwa prowadzona od 2012 roku w całej Polsce i wśród Polaków za granicą pod patronatem Pary Prezydenckiej. Co roku Polacy zbierają się w miejscach publicznych i wspólnie czytają wybrane dzieło klasyki literackiej.

W tym roku postanowili podzielić się doświadczeniem z litewskimi sąsiadami i po raz pierwszy przeprowadzić tę akcję wspólnie, odtwarzając wspólne dziedzictwo kulturowe Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

3 września o godz. 18 w Klubie Pisarzy mieszkańcy Wilna będą czytać po polsku i po litewsku dwa dzieła klasycznego dramatu polskiego i litewskiego: Balladynę Juliusza Słowackiego i W cieniu olbrzyma Balysa Sruogi. Balladyna została wybrana przed kilkoma miesiącami przez organizatorów Narodowego Czytania. Co roku wybierają jeden długi lub kilka krótszych utworów należących do klasyki poznawanej w szkolnych ławach. Do tego wyboru litewskie środowisko literackie postanowiło przystosować utwór zbliżony w charakterze. Wybór padł na sztukę Balysa Sruogi W cieniu olbrzyma, przedstawiającą epizody wspólnej, polsko-litewskiej historii. Jej bohaterami są Jagiełło, Witold oraz ich otoczenie.

Teksty obydwu sztuk są dostępne na stronie Instytutu Polskiego w Wilnie i partnerów w obu językach.

Zapraszają wileńską publiczność do wspólnej lektury obu dzieł w obydwu językach, którą poprowadzą wileńscy aktorzy. 
Wzorem ubiegłych lat, mieszkańcy Wilna mogą wybrać fragment jednej ze sztuk w dowolnym języku i przedstawić go na scenie. Narodowe Czytanie, stworzone w celu upowszechnienia czytelnictwa i znajomości klasyki literackiej wśród Polaków, w tym roku ma też drugi, ważny cel. Jest nim odtwarzanie i umacnianie wspólnej przestrzeni cywilizacyjnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tak ważne wobec wyzwań współczesnego świata, a także bezpośredniego sąsiedztwa Polski i Litwy. 

Narodowe Czytanie w Wilnie
Klub Pisarzy w Wilnie
3 września 2020 r., godz. 18.00
Data: 
03.09.2020 - 18:00