Napięta sytuacja w sektorze rafinacji ropy naftowej miała znaczący wpływ na wynik ORLEN Lietuva


Fot. organizatorów
W pierwszym kwartale 2020 roku ORLEN Lietuva odnotował dochód w wysokości 800 milionów dolarów; EBITDA według straty metodologicznej LIFO wyniósł 190 mln dolarów; strata netto: 153 mln. USD; łączna sprzedaż spadła o 17 punktów procentowych. Rafineria pracowała w 80%.

Trudna sytuacja makroekonomiczna i pandemia COVID-19 miały znaczący wpływ na wyniki ORLEN Lietuva w pierwszym kwartale tego roku. Recesja w sektorze rafinacji ropy naftowej znajduje odzwierciedlenie w ujemnych wskaźnikach finansowych AB ORLEN Lietuva.

W pierwszym kwartale 2020 r., w porównaniu z ubiegłym rokiem, dochód ORLEN Lietuva spadł o 30% i wyniósł 800 milionów dolarów, a i poniesione straty wyniosły 153 mln dolarów, gdy w 2019 r. w pierwszym kwartale roku zysk wyniósł 29 mln dolarów. Tegoroczna strata operacyjna przed odsetkami, podatkami i amortyzacją (EBITDA) według metodologii LIFO była również rekordowo wysoka i wyniosła 190 mln dolarów. (W pierwszym kwartale 2019 r. grupy EBITDA zgodnie z metodologią LIFO wynosiły 54 mln dolarów). Takie wyniki spowodowały nagły spadek światowych cen ropy naftowej i jej produktów oraz odpis zapasów do ich wartości netto możliwej do uzyskania.

Ze względu na częstość występowania wirusa COVID-19 oraz obowiązującą kwarantannę lub stan wyjątkowy ograniczenia, zużycie paliwa spadło na wielu rynkach ORLEN Lietuva. W związku z tym łączna sprzedaż wytwarzanych produktów w 2020 r. w I ćwierci, w porównaniu do tego samego okresu 2019 r., skurczył się o 17%. Zmniejszona sprzedaż w krajach bałtyckich została częściowo zrównoważona przez wzrost sprzedaży w krajach WNP i na innych rynkach kontynentalnych.

„Gwałtowny spadek cen ropy i produktów ropopochodnych mocno uderzył w sektor przetwórczy Europy. Przemysł znajduje się pod silną presją z powodu pogorszenia koniunktury i nadwyżki zdolności produkcyjnych”, powiedział Prezes Zarządu Michał Rudnicki. „Niekorzystne warunki makroekonomiczne mogą się utrzymywać, dlatego w nadchodzących miesiącach ORLEN Lietuva skoncentruje się na poszukiwaniu i wdrażaniu rozwiązań, które mogłyby przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej w tym trudnym okresie”.

Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Możejkach 29 kwietnia tego roku obchodził 40-lecie swojej działalności. ORLEN Lietuva to strategiczna litewska spółka, która ma najwyższe dochody, eksportuje najwięcej produkcji i płaci najwięcej podatków na Litwie. Spółka zarządza jedyną w krajach bałtyckich rafinerią, która zapewnia bezpieczeństwo energetyczne w regionie, dostarczając produkty naftowe na Litwę, Łotwę, do Estonii i Polski.

Od 2006 r. PKN Orlen zainwestował prawie 4 mld dolarów na nabycie i modernizację rafinerii w Możejkach. ORLEN Lietuva stał się niedawno częścią zintegrowanej sieci petrochemicznej PKN Orlen.

PKN Orlen jest wiodącym graczem na rynku paliw i energii oraz największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej, znajdującą się na prestiżowej liście Fortune Global 500.

Materiał opublikowany bez skrótów i redakcji