Najwięksi truciciele Europy


Fot. nvsc.lrv.lt
Niemcy odpowiadają za największą część emisji CO2 w całej UE (22 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Wielka Brytania z wynikiem 11,4 proc., a na trzecim Polska. Litwa wypuściła do atmosfery o 0,6 proc. więcej CO2 niż rok wcześniej.

 

 

Według pierwszych szacunków Eurostatu, w 2018 r. emisje dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych w Unii Europejskiej znacznie się obniżyły. W porównaniu z poprzednim rokiem do atmosfery dostało się o 2,5 proc. mniej CO2.

Liderami redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery są Portugalia (spadek sięgnął 9 proc.) i Bułgaria, która zdołała zmniejszyć emisję o 8,1 proc. Na dalszych miejscach znalazły się: Irlandia, Niemcy, Holandia i Chorwacja.

W całej Wspólnocie znalazła się grupa ośmiu państw, które w 2018 roku wypuściły do atmosfery więcej CO2 niż rok wcześniej. Największy wzrost odnotowano na Łotwie, gdzie emisja CO2 wzrosła o 8,5 proc. Na Malcie zwyżka wyniosła 6,7 proc., w Estonii (+4,5 proc.), w Luksemburgu (+3,7 proc.). Kolejne były: Polska ze wzrostem o 3,5 proc., Słowacja (+2,4 proc.), Finlandia (+1,9 proc.) i Litwa (+0,6 proc.).

Za blisko 72 proc. emisji CO2 w całej UE odpowiada siedem państw, na czele z Niemcami. Największa unijna gospodarka wypuściła do atmosfery ponad 22 proc. CO2 wyemitowanego przez całą UE. Na drugim miejscu, z wynikiem 11,4 proc., znalazła się Wielka Brytania, a na trzecim – Polska. Nasz udział w łącznej emisji dwutlenku węgla stanowił 10,3 proc. Za nami uplasowały się Francja i Włochy i Hiszpania z udziałem na poziomie 7,7 proc.

Emisje CO2 są głównym czynnikiem sprzyjającym globalnemu ociepleniu i stanowią około 80 proc. wszystkich emisji gazów cieplarnianych w UE. Wpływają na nie czynniki takie jak warunki klimatyczne, wzrost gospodarczy, liczba ludności, transport i działalność przemysłowa. 

Na podstawie: forsal.pl, euractiv.pl