Najwięcej miejsc finansowanych przez państwo - na Uniwersytecie Wileńskim


Fot. wilnoteka.lt
Właśnie skończył się pierwszy etap przyjmowania studentów na uczelnie wyższe na Litwie. 47 tys. absolwentów szkół średnich chciało dostać się na któryś z 44 uniwersytetów i kolegiów na Litwie. Najwięcej miejsc finansowanych przez państwo zarejestrowano na Uniwersytecie Wileńskim.
W sobotę, 27 lipca zostały ogłoszone wyniki pierwszego etapu przyjmowania studentów na litewskie uczelnie wyższe. Na miejsca finansowane przez państwo dostało się 14713 osób. Dla porównania - w ubiegłym roku, nieodpłatnych miejsc było o 1000 więcej, czyli 15872. Na miejsca płatne natomiast zostało przyjętych 178528 absolwentów szkół średnich.

W tym roku kandydatów na litewskie uczelnie wyższe (21 uniwersytetów i 24 kolegia) było 41015 (w 2012 roku - 43921). 34981 z nich spełniło, potrzebne przy przyjmowaniu, warunki (w 2012 roku - 38284 osoby). 21381 osób to tegoroczni abiturienci (w 2012 roku - 24816). Inni kandydaci szkoły średnie ukończyli wcześniej: 9260 w 2010 i 2012 roku, 4338 - w 2009 roku.

Najwięcej miejsc finansowanych przez państwo zarejestrowano na Uniwersytecie Wileńskim (VU) - 2573, na Uniwersytecie Technicznym w Kownie (KTU) - 1241, a na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Giedymina (VGTU) - 1224 miejsca. Ogólnie w tym roku zarejestrowano 7744 miejsc finansowanych przez państwo.

Wśród uniwersytetów największa liczba miejsc nieodpłatnych została zarejestrowana na Uniwersytecie Wileńskim na kierunku ekonomii - 145 i na Uniwersytecie Technicznym w Kownie na kierunku prawa - 141 i na medycynie - 139. Wśród kolegiów najwięcej miejsc finansowanych przez państwo dla przyszłych studentów zaproponowały Kolegia Wileńskie i Kowieńskie. Ogółem w litewskich kolegiach nieodpłatnie studiować ma 6969 studentów.  

Na podstawie: 15min.lt