Najważniejsza jest służba!


Dział "HD" ZHPnL/Paweł Gilauskas
Jesienią zostało ogłoszone, że rok 2015/2016 w Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie będzie Rokiem Służby. Aleksander Kamiński mówił: "Harcerstwo jest organizacją nastawioną nie na żądanie od społeczeństwa, ale na dawanie społeczeństwu, służenie mu". Zdecydowaliśmy więc działać, a nie jedynie o tym mówić.

Harcerski rok dobiega końca, chcemy więc przedstawić owoce swojej całorocznej pracy. Odwiedzaliśmy domy dziecka, organizacje, schroniska dla zwierząt, klasztory, hospicjum, cmentarze. Pomagaliśmy ludziom. Mimo mrozu i wielu zajęć w okresie bożonarodzeniowym roznieśliśmy Świąteczne Światełko Betlejemskie. Trzymaliśmy wartę podczas uroczystosci państwowych. W Dniu Myśli Braterskiej służbę pełniło ponad 300 harcerzy. Jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku - Światowe Dni Młodzieży przeżywaliśmy inaczej niż pozostali uczestnicy. Podjęliśmy, jako wolontariusze, Białą Służbę, odbywszy intensywne kursy pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W tym roku mieliśmy przede wszystkiem jedno zadanie: przestrzegać słów założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella: "Spróbujcie zostawić ten świat trochę lepszym, niż go zastaliście". Czy nam się udało? Jesteśmy pewni, że tak. ZHPnL zaświecił przykładem i zachęcił innych do poświęcenia czasu ważnym sprawom i dzielenia się dobrem.

Chcąc pokazać, jak wyglądał nasz rok, przedstawiamy filmik o najważniejszych działaniach. Twórcą materiału jest dh Paweł Gilauskas, prowadzący dział medialny "Harcerskie Drzewo". Wspominając, jak upłynął ten rok, Paweł powiedział: "Służba - to okazja, by zrobić coś wielkiego drobnymi gestami i niczego nie oczekiwać w zamian. To poczuć dumę, że udaje się po sobie zostawić ślad". film: ZHPnL/dział "HD" dh Paweł Gilauskas

tekst: ZHPnL/dział "HD" dha Kamila Urbanowicz