Nagrody za krzewienie demokracji – z polskimi akcentami


Wręczenie nagrody im. prof. Geremka dla białoruskiej opozycji, fot. urm.lt
Minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Ażubalis wręczył w piątek w Wilnie podczas VI Ministerialnej Konferencji Wspólnoty Demokracji nagrodę im. prof. Bronisława Geremka białoruskiej opozycji. Nagrodą im. Marka Palmera za wsparcie demokracji i praw człowieka minister obdarował dyplomatów siedmiu krajów. Wśród lauretatów znalazł się pośmiertnie polski dyplomata Mariusz Handzlik.
”Nagroda im. prof. Bronisława Geremka została przyznana za wiarę białoruskiej opozycji w wartości demokratyczne, długoletnią pracę na rzecz utrwalania wolnego społeczeństwa obywatelskiego, za dążenie do stworzenia państwa na demokratycznych zasadach” - powiedział A. Ažubalis podczas uroczystości.

Nagrodę odebrali przedstawiciele opozycji Białorusi, którzy uczestniczyli konferencji. Nagroda im. prof. Geremka została ustanowiona 2009 r. po jego tragicznej śmierci. Jest przyznawana za promowanie i umacnianie demokracji, a jej celem jest wyróżnianie aktywistów działających na rzecz demokracji często w bardzo trudnych warunkach. Pierwszym jej laureatem był były prezydent RPA Nelson Mandela.

Prof. Bronisław Geremek, ówczesny minister spraw zagranicznych Polski, był wraz z amerykańską sekretarz stanu Madeleine Albright pomysłodawcą i inicjatorem powołania w 2000 roku Wspólnoty Demokracji, która zajmuje się budowaniem i umacnianiem demokracji oraz promowaniem ruchów demokratycznych na świecie.

Kolejna nagroda, przyznana podczas konferencji w Wilnie, nosi imię Marka Palmera – amerykańskiego dyplomaty, który w czasach zimnej wojny, jako ambasador USA na Węgrzech, przyczynił się do pokojowego zniesienia ustroju komunistycznego w tym kraju. Dyplomata był także jednym z najbardziej aktywnych przeciwników aneksji państw bałtyckich.

Nagroda Marka Palmera została przyznana dyplomatom z Czech, USA, Peru, Holandii, Kanady, a także ambasadorowi Litwy w USA Žygimantasowi Pavilionisowi.

Z inicjatywy Litwy pośmiertnie odznaczono polskiego dyplomatę Mariusza Handzlika, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Był on aktywnym stronnikiem partnerstwa strategicznego Litwy i Polski, znacznie przyczynił się do przystąpienia państw bałtyckich do NATO. Miał wielkie zasługi w opracowaniu wspólnej polityki energetycznej Unii Europejskiej i i wspólnych projektów energetycznych Litwy i Polski.

Głównymi tematem tegorocznej, dwudniowej konferencji Wspólnoty Demokracji w Wilnie były rewolucje w Afryce Północnej, oraz z racji tego, ze konferencja odbywała się na Litwie, procesy demokratyzacyjne w państwach Partnerstwa Wschodniego.

Na podstawie: Radio „Znad Wilii”, inf. wł.

Komentarze

#1 śp. pan Handzlik miał na imię

śp. pan Handzlik miał na imię Mariusz, nie Marek

Sposób wyświetlania komentarzy

Wybierz preferowany sposób wyświetlania odpowiedzi i kliknij "Zachowaj ustawienia", by wprowadzić zmiany.