Nagroda Tłumacza Roku dla Ireny Aleksaitė


Nagroda Tłumacza Roku została przyznana Irenie Aleksaitė, poinformowało Ministerstwo Kultury. Nagrodę przyznano za „adekwatne i żywe tłumaczenie „Wspomnień polskich. Wędrówek po Argentynie”, które pełne jest psychologicznych i intelektualnych spostrzeżeń”, uzasadnia ministerstwo. Uroczystość wręczenia Nagrody odbędzie się we wtorek, 20 lutego godz. 16 w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4).

„Wspomnienia polskie. Wędrówki po Argentynie” należą do mniej znanych utworów Witolda Gombrowicza. Ogłoszone zostały dopiero po śmierci pisarza, utrzymane są w formie swobodnej, pełnej anegdot i dygresji gawędy o czasach przedwojennych, o życiu artystycznym Warszawy i spotykanych ludziach. Książka posiada walor duchowej autobiografii pisarza i jest najważniejsza dla zrozumienia innych jego dzieł. W przyszłym roku przypada 50. rocznica śmierci pisarza.

Irena Aleksaitė zawód tłumacza literatury pięknej zdobyła w Instytucie Literatury im. Maksyma Gorkiego w Moskwie, pracowała w wydawnictwie „Vyturys“. Początkowo tłumaczyła z języka litewskiego na rosyjski, obecnie tłumaczy z języków polskiego i rosyjskiego. Ma na swoim koncie tłumaczenia ponad 60 książek, 30 filmów, artykułów, sztuk i esejów.  

Irena Aleksaitė jest autorką tłumaczeń większości wydanych po litewsku dzieł W. Gombrowicza: trzech tomów „Dziennika”, powieści „Ferdydurke”, „Trans-Atlantyk”, „Opętani” oraz wydanych w ubiegłym roku „Wspomnień polskich. Wędrówek w Argentynie”. Książka się ukazała nakładem wydawnictwa Otilė.

W 2012 r. tłumaczka została uhonorowana Nagrodą św. Hieronima.

Nagrodę Tłumacza Roku co roku przyznaje Ministerstwo Kultury oraz Litewskie PEN Centrum. Ma ona na celu wyróżnienie najlepszych tłumaczy literatury pięknej na język litewski. 

Na podstawie: bns.lt, lrkm.lrv.lt