Nagroda Przeglądu Wschodniego dla śp. Jacka Milera


Fot. organizatorów
W sobotę 30 marca 2019 roku w Sali Senatu Pałacu Kazimierowskiego na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się ceremonia wręczenia Nagrody Przeglądu Wschodniego XXVI edycji oraz Nagrody „Przeglądu Wschodniego” im. Aleksandra Gieysztora w XIX edycji za rok 2018.

Decyzją Jury Nagrody „Przeglądu Wschodniego”, zebranego na posiedzeniach w dniach 29 stycznia i 21 lutego, w składzie: Adolf Juzwenko, Maria Kałamajska-Saeed, Jan Malicki, Wojciech Materski, Lech Mróz, Andrzej Rachuba, Leszek Zasztowt i Dorota Janiszewska - Jakubiak Nagrodą „Przeglądu Wschodniego” uhonorowano pośmiertnie Jacka Milera, wieloletniego dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Jacek Miler (†2018) – historyk sztuki, absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Ponad 25 lat pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – najpierw w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, potem kierował Departamentem ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą, Departamentem Dziedzictwa Kulturowego, a następnie Departamentem Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych MKiDN. Był jednym z twórców polskiej doktryny opieki nad polskim dziedzictwem kulturowym poza krajem oraz restytucji polskich dzieł sztuki utraconych w trakcie II wojny światowej.

Prowadził pn aktywną działalność na rzecz budowy partnerstwa w zakresie ochrony polskich dóbr kultury poza granicami kraju szczególnie intensywnie współpracując z instytucjami białoruskimi, litewskimi i ukraińskimi. Był także inicjatorem i realizatorem wielu projektów z zakresu ochrony wspólnego polsko-litewskiego dziedzictwa kulturowego na Litwie. Aktywnie współpracował z Departamentem Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury Litwy.

Z okazji wręczenia Nagrody, Instytut Polski w Wilnie oraz Ambasada RP przygotowały okolicznościowy film, będący wspomnieniem o śp. Jacku Milerze, ale także podsumowaniem prac prowadzonych przez polskich konserwatorów ze środków MKiDN na Litwie w ostatnich latach. W filmie wystąpili Diana Varnaitė, wieloletnia Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego przy Ministerstwie Kultury RL, Dariusz Żybort, Prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, o. Marek Dettlaff, gwardian klasztoru i rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Wilnie, o. Józef Makarczyk oraz ambasador Urszula Doroszewska.

Więcej informacji o Nagrodzie.Materiał nadesłany. Bez skrótów i redakcji